Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Svata ikona

Taliansko

Kurz Samuel 2019

EK 2019

Seminar o. Maretta Zbav nas zleho III 2019

SDM Panama 2019

22.01.2019 0:00 - 27.01.2019 23:59

Miesto konania: Slovensko, svetový deň, Slovensko, Panama

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. „Nie sú len nejakou udalosťou. Sú časom hlbokej duchovnej obnovy, z ovocia ktorého čerpá celá spoločnosť“ (Benedikt XVI.). Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých.

Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Krakove v roku 2016.

Najbližšie SDM sa uskutočnia v januári 2019 v Paname. Mottom stretnutia je citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Na Slovensku koordinuje púť mladých Slovákov do Panamy Rada pre mládež a univerzity KBS.

Cieľ SDM


Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.

Prvé dve stretnutia (1984, 1985) zorganizované pri príležitosti Mimoriadneho Svätého roku Vykúpenia (1983-1984) a Medzinárodného roku mládeže (1985) neboli ešte Svetovými dňami mládeže. No aj napriek tomu môžu byť považované za prvé stretnutia, kedy pápež prišiel s myšlienkou začať túto požehnanú iniciatívu, ktorá trvá dodnes.

Oficiálny vznik SDM

Za dátum vzniku SDM sa považuje 20. december 1985, keď Ján Pavol II., na stretnutí s kardinálmi a pracovníkmi Rímskej kúrie, vyjadril túžbu, aby sa Svetové dni mládeže konali každý rok na Kvetnú nedeľu ako diecézne stretnutie, a každé dva alebo tri roky ako medzinárodné stretnutie na mieste, ktoré on sám určí.

Za prvé oficiálne SDM sa považujú tie, ktoré sa konali v roku 1986 v Ríme. Po Večnom meste sa konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, v Rio de Janeiro a v Krakove.

SDM – Pápež a mladí

Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým podporovateľom myšlienky Svetových dní mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol nasledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011). V júli roku 2013 (Rio de Janeiro) a v júli 2016 (Krakow) sa s mládežou stretol pápež František. Práve on oznámil, že najbližšie stretnutie mladých bude v roku 2019 v Paname.

Symboly SDM: Kríž a Ikona

Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. V rámci príprav do Krakova boli aj na Slovensku.

SDM – stretnutia venované konkrétnej téme

Každé jedno stretnutie SDM vyžaduje dobrú prípravu zameranú najmä na obsah, nad ktorým budú mladí rozjímať niekoľko dní v rozličných jazykových skupinách. Tému každoročných stretnutí určuje sám Svätý Otec. V čase SDM téma a jej obsah sú prehlbované počas trojdňových stretnutí pomenovaných „katechetické tríduum“.

Ako dlho trvajú SDM?

Svetové dni mládeže sú viacdňovým stretnutím a v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou sú Dni v diecézach, počas ktorých sú mladí roztrúsení do rozličných regiónov hosťujúcej krajiny.

Na SDM 2019 taktiež navštívia aj iné krajiny v Strednej Amerike. V tých dňoch sú pútnici ubytovaní v prijímajúcich rodinách a prostredníctvom spoločného programu vo farských komunitách si prehlbujú svoju vieru.

Druhou časťou sú hlavné podujatia, čiže aktivity uskutočňované v meste hlavného organizátora. Medzi ne patrí Festival mladých, katechézy, hudobné a umelecké podujatia, duchovné stretnutia so Svätým Otcom.

SDM Panama 2019

Akciu pridal/a: Stanislava Dragošeková, 7.1.2019 13:04

KomentárePracujem ... Pracujem ...