Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pisanie ikon

Pobyt

Kana 2021

Štvrtky v UPeCe BA - Kurz mužskej spirituality a otcovstva

14.03.2019 18:30 - 09.05.2019 20:45

Miesto konania: Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum, Bratislava, Staré grunty 36

Keď sa obzrieme okolo seba v našich náboženských komunitách, všimneme si, že prevládajú najmä ženy. Mužov nachádzame v malých počtoch. Keď sa popýtame v školách, koľko detí žije aj so svojim otcom, s prekvapením zistíme, že ich je málo. Tam, kde aj deti žijú spolu s matkou i otcom, zbadáme, že väčšinou náboženskú výchovu majú v rukách matky a otcovia sú často  nedostatoční. Prečo je to tak? Čo sa tu dá robiť? Je potrebné začať s riadnou formáciou k pravej mužskej nábožnosti a k otcovstvu. Tento kurz voľne nadväzuje na predchádzajúci kurz Muž – Boží bojovník. Tento raz si premeditujeme príbehy viacerých biblických mužov. Pozrieme sa na mužnosť a prežívanie otcovstva biblickým pohľadom.

Budeme spoločne uvažovať a diskutovať nad týmto témami:

  1. Adamova tragédia a jeho skrývanie sa pred Bohom. Zodpovednosť za ženu, za rodinu i za ďalšie osudy ľudstva.
  2. Boží muž – Ábel dáva Bohu to najlepšie. Ukážka pravej nábožnosti.
  3. Noe buduje záchranný koráb pre malé rodinné spoločenstvo (štyri manželské páry). Ochrana pred svetskosťou, hriešnosťou a spolupráca rodín.
  4. Ochrana Noemovej otcovskej autority po potope. Otcovská autorita podľa Biblie.
  5. Abrahámova poslušnosť a oddanosť voči Bohu ako základ pre vznik nových rodov a národov. Abrahámova kňazská úloha.
  6. Pravá bojovnosť: boj o Božie požehnanie podľa príkladu Jakuba (boj so sebou), podľa skúsenosti Ezaua (v oblasti jedla) a podľa skúsenosti Samsona, Dávida a Šalamúna (v oblasti čistoty), boj so svetom na príklade Dávida a Goliáša, boj s diablom ako archanjel Michal
  7. Jozef Egyptský, záchrana Egypta, ako príklad múdrosti, pracovitosti, čestnosti, odpustenia a predovšetkým hlbokej nábožnosti a spojenia s Božou vôľou.
  8. Mojžiš ako vodca a nebezpečenstvo nevytrvať až do konca.
  9. Svätý Jozef, ženích Panny Márie ako príklad starostlivého manžela, ochrancu, vodcu i otcovského vychovávateľa.
  10. Priateľstvo a tímová spolupráca podľa Biblie: traja mudrci, štyria záchrancovia a priateľstvo medzi Jonatánom a Dávidom.

 

Budeme sa stretávať každý štvrtok v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre sv.Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline (budova internátu - Študentský domov Ľudovíta Štúra - tzv."Šturák") v miestnosti Malá sála vždy od 18:30 do 20:45 do konca semestra (cca.polovica mája). Začali sme síce už 28.2.2019, dá sa však ešte stále prihlásiť. 

Kurz je určený len pre mužov, ktorí sú buď ešte slobodní alebo sú mladými otcami menších detí (ešte školopovinných).

Cieľom je tu praktická formácia, preto si dáme vždy konkrétne predsavzatie. Stretnutia bude viesť o.Rastislav Zelenay (rím.-kat. kňaz), ktorý pracuje v tejto oblasti už devätnásť rokov a je autorom piatich publikácii na tieto témy (pod pseudonymom Francois de Joseph).

Po skončení stretnutia je možnosť zúčastniť sa pravidelnej študentskej sv.omše s pátrami verbistami o 21:00 v kaplnke UPeCe.

Prihlásiť sa dá priamo: o. Rastislav Zelenay, t.č.: 0908856059, email: rastozelenay@grobnet.sk.

Štvrtky v UPeCe BA - Kurz mužskej spirituality a otcovstva

Organizátor: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, 02 / 65 41 22 36, www

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 7.3.2019 00:20

KomentárePracujem ... Pracujem ...