Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Aletea Vianoce 2020

Pobyt

SSV 2%

Sviečková manifestácia 2019

25.03.2019 17:30-19:30 Pondelok

Miesto konania: Morový stĺp a potom pri kostolíku Notre Dame, Bratislava, Rybné nám. a potom Jesenského 2, Bratislava

Na výročie Bratislavského veľkého piatku:

 po otvorenom hrobe neslobody je čas večeradla  na modlitbách s P. Máriou.

V pondelok 25. marca 2019 o 18.00 v tom istom čase a na tom istom mieste na modlitbách s Máriou očakávame splnenie prísľubu z Fatimy.

 “Pred Kristovým príchodom musí Cirkev prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich.” (KKC 675)

 Toto nám prišla Mária vo Fatime predpovedať a cez toto nás previesť!

“Cirkev vojde do slávy Kráľovstva len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní. ” (KKC 677) 

 Toto sa zviditeľnilo práve v Bratislave 25. marca Mariánskeho roku 1988 Bratislavským veľkým piatkom.

 Po ňom Božím dychom padla ozbrojená veľmoc ateistického komunizmu.

 Ale to ešte nebolo úplné víťazstvo, podobne ako po Ježišovom veľkonočnom ráne, 

keď boli jeho verní ešte utiahnutí za zatvorenými dverami večeradla.

No nie nečinne, ale na modlitbách s Máriou očakávali prísľub Ducha Svätého.

 Aj pre nás je toto čas večeradla!

A máme aj prísľub, ako ho mali Ježišovi apoštoli:

 Nakoniec  moje  Nepoškvrnené  Srdce  zvíťazí!

 

Poďme teda s Máriou tvoriť dejiny!

 25. marca 2019

17.30   zraz pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí 

           prejdeme s Korunkou Božieho milosrdenstva celé priestranstvo

           Bratislavského veľkého piatku

18.00  pred kostolíkom Notre Dame bude

          Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.

 Pozývame celé Slovensko pripojiť sa, každá obec má svoje posvätné miesto na verejnosti, len tam prísť a keď tam budú len dvaja, môžu sa modliť, spojiť sa do jedného veľkého večeradla za nové Turíce pre túto krajinu!                   

 Aj   teraz   treba   verejne   vyznať   vieru!

 

Sviečková manifestácia 2019

Organizátor: Združenie Máriina doba, www

Príloha: svieckova-manifestacia-2019.pdf (288,52 kB)

Akciu pridal/a: Patrik Baňas, 16.3.2019 21:42

KomentárePracujem ... Pracujem ...