Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

DR Sutaz

Pobyt

Zaex Krestanstvo

Kana 2021

SSV 2%

Večer so vzácnou služobníčkou kultúry života: Terézia Lenczová

20.05.2019 18:30-20:00 Pondelok

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Bratislava, Dom QUO Vadis

Pozývame vás na 3. diskusiu so vzácnymi služobníkmi kultúry života, ktorí položili základy toho, na čom dnes staviame. 

Terézia Lenczová sa narodila na Morave v roku 1938 v rodine roľníka v horskej obci na Valašsku. Bola najmladším dieťaťom spomedzi 9 súrodencov. Pretože boli kvalifikovaní ako kulaci a veriaci, napriek výborným známkam sa nedostala na štúdium histórie v Olomouci. Študovala teda v Bratislave ekonómiu, s osobitným zameraním na makroekonómiu a zahraničný obchod. Vedecký titul CSc. získala v oblasti multiplikačného účinku zahraničného obchodu na rozvoj národného hospodárstva. Na katedre zahraničného obchodu VŠE pracovala ako odborná asistentka, potom prestúpila do Výskumného ústavu životnej úrovne, neskoršieho Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu v rokoch 1993-96 koordinovala tvorbu KONCEPCIE ŠTÁTNEJ RODINNEJ POLITIKY. Najskôr viedla 5 výskumných prác zameraných na 

- mapovanie situácie rodiny na Slovensku,
- situáciu rodín podnikateľov,
- rómskych rodín,
- rodín s deťmi v školskom veku,
- mapovanie rodinnej politiky na komunálnej úrovni a na formuláciu strategických cieľov štátnej politiky na posilnenie pozície rodín a ich členov.

Koncepcia štátnej rodinnej politiky bola prijatá vládou SR v júni 1996.

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pracovala v Koordinačnom výbore pre problematiku žien, neskôr vo Výbore Národnej rady SR s podobným zameraním. Vtedy sa už štúdium problematiky žien zamerané na rovnoprávnosť žien v pracovnom procese a v spoločnosti začala preklápať k rodovej rovnosti, čo už bolo v rozpore s jej poňatím koncepcie rodinnej politiky aj s jej osobným videním tejto dôležitej témy. T. Lenczová odišla do dôchodku v roku 1998.

V roku 1997 spolozakladala Slovenskú spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, bola predsedníčkou do r.2009. Hlavným cieľom ich osvetovej práce bolo vzdelávanie pedagógov, aby viedli mládež k dobrej príprave na ich životné roly v rodine a na budovanie stabilných partnerských vzťahov. Vyvíjali aktivity aj pre rodičov, štátnych pracovníkov v úradoch práce a dobrovoľníkov z prorodinných organizácií.

Témy o rodine boli predmetom mnohých vystúpení T. Lenczovej na konferenciách, v rozhlase, v televízii a v článkových a knižných publikáciách, v besedách na školách, vo farnostiach. Teraz je rodina trvalou témou jej modlitieb.

Moderuje Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
www.zazivotarodinu.sk

Večer so vzácnou služobníčkou kultúry života: Terézia Lenczová

Organizátor: Asociácia za život a rodinu, www

Príloha: vecer-so-vzacnou-sluzobnickou-kultury-zivota-terezia-lenczova.pdf (566,73 kB)

Akciu pridal/a: tokosk16, 7.5.2019 18:55

KomentárePracujem ... Pracujem ...