Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Večerné pondelkové stretnutie

12.02.2018 18:30-20:30 Pondelok

Miesto konania: Benediktínsky kláštor Premenenia Pána, Sliač, Sampor 50

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 12. februára 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Kánonická vizitácia uniatov latinským biskupom v r. 1749. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Večerné pondelkové stretnutie

Organizátor: Benediktíni, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 10.2.2018 20:25

KomentárePracujem ... Pracujem ...