Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A HOSTIA

26.12.2019 15:00-16:00 Štvrtok

Miesto konania: Bratislava, Katedrála sv. Martina

Po roku opäť prichádzajú Slovenský spevácky zbor ADOREMUS a členovia Slovenského komorného orchestra 26. decembra 2019 o 15:00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave, aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.

 
Vianočný koncert uvádza, tak ako v minulosti, svoju novinku. V tomto roku to bude  známa  a obľúbená omšová pieseň Tebe sa tu klaniame, ktorá sa tradične spieva takmer vo všetkých kostoloch na Slovensku. Práve touto piesňou zdobia veriaci liturgiu počas Vianočných sviatkov. V piesni Tebe sa Tu klaniame (Duchowný Spewník 1882, str. 84,Matzenauer - Mathulay) sa hudba neopakuje, každá omšová časť (Kyrie, Glória, Evanjelium, Krédo…)  má vlastnú melódiu. V katedrále  zazneje v úprave Dušana Billa pre zbor a orchester aj s participáciu ľudu.

Koncert prinesie aj výber z dvoch vianočných omši – Prostonárodná vianočná omša zo zbierky Andreja Kmeťa a Vianočná omša Radostná zvesť Jozefa Halmu.

Kmeťova vzácna zbierka "Prostonárodné vianočné piesne" ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Zbierka predstavuje jeden z dôležitých zdrojov poznania vianočnej tvorby v stredoeurópskom dosahu, patrí k významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky.

Pôvabnú, dnes už zľudovelú Halmovu vianočnú omšu Radostná zvesť  na text exilového kňaza a publicistu Antona Hlinku prvýkrát vysielal z Mníchova Rozhlas Slobodná Európa (RFE) pred 45 rokmi práve 26. decembra 1974 v interpretácii krajanských spevákov pod vedením Viktora Magdolena, dlhoročného režiséra vysielania bohoslužieb v kostole sv.Štefana v Mníchove.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe Concerto grosso g mol  č. 8 op. 6 Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho. Pastorella Transeamus usque Bethlehem pre zbor, orchester a organ od nemeckého skladateľa cirkevnej hudby Josepha Shnabela patrí rovnako k často zaraďovaným dielam vianočných koncertov. 

Medzi skladbami budú zastúpené aj spevy z kancionála Cantus Catholici (1655 Benedikt Szöllosi), ktorý je prvým tlačeným notovaným katolíckym slovenským (resp. slovensko-latinským) spevníkom. Táto vzácna zbierka predstavuje cenný príspevok k tradícii duchovnej piesne v stredoeurópskom regióne a právom patrí k pokladom nášho kultúrneho dedičstva.     

Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni. Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied, ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia, na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša. Tieto piesne, spievané v období Vianoc si vždy podmaňovali srdcia ľudí. Prostá krása kolied, ich spontánna úprimnosť, ktorá vyžaruje z poetickej  aj z hudobnej zložky nás nenecháva ľahostajnými. Čím viac ich človek prijíma, tým jasnejšie si uvedomuje svoju chudobu, túži po pohladení duše, ktorú mu betlehemská zvesť' dáva. Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.

Spev ľudu, zapojenie sa návštevníkov v programe koncertu tiež umocní  hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc v Katedrále sv. Martina.

Vianočná hudba interpretovaná v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Predpredaj vstupeniek v sieti TICKETPORTAL https://www.ticketportal.sk/event/VIANOCNY-KONCERT-ADOREMUS-A-HOSTIA

 

GALÉRIA: https://www.youtube.com/watch?v=SIJYPlX9Vl0
https://www.youtube.com/watch?v=d6qJyTEerUk

VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A HOSTIA

Príloha: vianocny-koncert-adoremus-a-hostia.pdf (163,00 kB)

Akciu pridal/a: Jozef Vrábel, 21.11.2019 09:12

KomentárePracujem ... Pracujem ...