Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Vnútorné uzdravenie a rast vo svätosti - James Mariakumar

01.07.2019 9:00 - 05.07.2019 20:30

Miesto konania: kostol dona Bosca, Bratislava, Okružná

Program trvá celý deň, zahŕňa prednášky, svätú omšu a adoráciu Najsvätejšej sviatosti oltárnej s modlitbami za vnútorné uzdravenie, oslobodenie, rast vo svätosti, vyliatie Ducha Svätého.

PROGRAM:
PONDELOK (1.7.2019)
9.00 Ruženec / Chvály
10.00 – 11.00 „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“ (Jn 6,63)
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 12.30 Kristo-centrický život (Mt 22,37 a Ex 20,3)
12.30 – 15.00 Prestávka na obed
15.00 Ruženec milosrdenstva
15.15 – 16.15 Kráľovstvo Božie - Biblický pohľad (Mk 1,15 a Rim 14,17)
16.15 – 16.45 Prestávka
16.45 – 17.45 Kráľovstvo Božie v našich životoch (Rim 14,17)
18.00 Sv. Omša
19.00 – 20.00 Adorácia: Ježiš – Pán môjho života

UTOROK (2.7.2019)
9.00 Ruženec / Chvály
10.00 – 11.00 „Ak nebudete mať pevnú vieru, veru neobstojíte.“ (Iz 7,9)
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 12.30 Čo je to pravá bohoslužba? (Jn 4,24 a Rim 12,1)
12.30 – 15.00 Prestávka na obed
15.00 Ruženec milosrdenstva
15.15 – 16.15 „Lebo ti zacelím jazvu a rany ti vyliečim“ (Jer 30,17)
16.15 – 16.45 Prestávka
16.45 – 17.45 Život v hojnosti v Ježišovi Kristovi (Jn10,10)
18.00 Sv. Omša
19.00 – 20.00 Adorácia: Vnútorné uzdravenie

STREDA (3.7.2019)
9.00 Ruženec / Chvály
10.00 – 11.00 Moc Ježišovej predrahej krvi (1 Jn 1,7 a Heb 9,14)
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 12.30 Obnova zmýšľania (Rim 12,2 a Ef 4,23)
12.30 – 15.00 Prestávka na obed
15.00 Ruženec milosrdenstva
15.15 – 16.15 „Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32)
16.15 – 16.45 Prestávka
16.45 – 17.45 Aký je váš cieľ? (Fil 3,13 - 14)
18.00 Sv. Omša
19.00 – 20.00 Adorácia: Nový život v Ježišovi Kristovi

ŠTVRTOK (4.7.2019)
9.00 Ruženec / Chvály
10.00 – 11.00 Boh je verný (1 Kor 10,13)
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 12.30 Znášanie utrpenia s radosťou Ducha Svätého (1 Sol 1,6 a Kol 1,24)
12.30 – 15.00 Prestávka na obed
15.00 Ruženec milosrdenstva
15.15 – 16.15 „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19,27)
16.15 – 16.45 Prestávka
16.45 – 17.45 „Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“ (1 Tim 3,15)
18.00 Sv. Omša
19.00 – 20.00 Adorácia: Žiť katolícku vieru

PIATOK (5.7.2019)
9.00 Ruženec / Chvály
10.00 – 11.00 Víťazne kráčať s Ježišom (1 Jn 3,8)
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 12.30 Kristovi bojovníci (Ef 6,14 - 18)
12.30 – 15.00 Prestávka na obed
15.00 Ruženec milosrdenstva
15.15 – 16.15 Stať sa dospelým v Kristovi (Sk 2,42 a Ef 4,13)
16.15 – 16.45 Prestávka
16.45 – 17.45 Božia moc premieňa náš život (1 Sam 10,6 a Sk 1,8)
18.00 Sv. Omša
19.00 – 20.00 Adorácia: Naplnenie Duchom SvätýmDuchovná obnova je otvorená - Všetci ste srdečne vítaní.

(Stravu a ubytovanie si zabezpečuje každý vo vlastnej réžii.)


Viac informácií možno získať u organizátorov
na telefónnom čísle 0904 244 217.

Kostol sv. Dona Bosca
Okružná 13, 821 04 Bratislava Ružinov (Trnávka - saleziáni)
https://www.google.com/maps/search/Okružná+13,+821+04+Bratislava+Ružinov+(Trnávka+-+saleziáni)/@48.1666098,17.1624814,17z/data=!3m1!4b1

Vnútorné uzdravenie a rast vo svätosti - James Mariakumar

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 16.6.2019 22:05

KomentárePracujem ... Pracujem ...