Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Nebo na zemi 2024

10. ročník púte k sv. Filoméne

10.08.2022 9:00 - 11.08.2022 20:00

Miesto konania: Spišské Podhradie, Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

Program 10. ročníka púte k sv. Filoméne 2022 pri príležitosti 10. výročia zriadenia slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény v Spišskom Podhradí.

Novéna: 3.8 – 11.8.2021 (vysielané Rádiom Mária) každý večer po sv. omši so začiatkom o 17.20 modlitbou sv. ruženca a 18.00 sv. omšou https://www.radiomaria.sk/

3.8.  – Vsdp. Ľuboslav Hromják, reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko, po sv. omši pracovné stretnutie dobrovoľníkov

4. 8.  – Vsdp. Martin Kakalej, kaplán v Spišskom Podhradí a notár Spišského diecézneho tribunálu

5. 8.  – Vsdp. Ján Hudák, farár v Spišskom Podhradí a člen Spišského diecézneho tribunálu

6. 8.  –Vsdp. Ľubomír Vojtaššák, dekan Spišskopodhradského dekanátu

7. 8.  – Vdp. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Úhom – púť mladých k sv. Filoméne; po sv. omši novéna a ruženec k sv. Filoméne a po novéne koncert vážnej hudby maďarských interprétov Csaba Nagy a Sándor Szászvárosi.

8.8.  – Vdp. Jozef Palenčár, farár v Kluknave

9.8.  – celebrant: Vsdp. Ján Bednár, dekan v Leviciach; kazateľ: Vdp. Matúš Marcin, exorcista Košickej eparchie

10.8.  – Vdp. Martin Jarábek, riaditeľ Rádia Mária Slovensko

11. 8.  – hlavná pútnická sv. omša, hlavný celebrant: Vsdp. Ľuboslav Hromják, reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovenskú republiku a delegát pre Českú republiku, kazateľ: Vdp. Ján Pjatak, kňaz Spišskej diecézy pôsobiaci ako misionár v Bolívii, člen slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény

12.8.  – 7.00 záverečná sv. omša pre pútnikov a požehnanie na cestu, celebrant: Vsdp. Ľuboslav Hromják, kazateľ: Vsdp. Ján Bednár, dekan v Leviciach

Nedeľa 7.8. Púť mladých 
18.00 – sv. omša spojená s novénou k sv. Filoméne (hlavný celebrant: Vdp. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Úhom po skončení koncert

Pondelok 8. 8. 
18.00 – sv. omša spojená s novénou k sv. Filoméne (hlavný celebrant: Vdp. Jozef Palenčár, farár v Kluknave)

Utorok 9. 8.
9.00 – 12.00 sprevádzanie pútnikov umelecko-historickými pamiatkami mesta: farský kostol Narodenia Panny Márie, Chrám sv. Jána z Boha, Immaculata, mestská radnica, evanjelický kostol, mýtnica, synagóga (sprevádza doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. a Mgr. Mária Litecká); zraz pred farským kostolom Narodenia Panny Márie, ukončenie pred Mariánskym stĺpom modlitbou Anjel Pána (následne ešte možnosť prehliadky mestského mlyna) 15.00 – vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia (prípadne moderovaná adorácia) 16.00 – odloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti spojené s eucharistickým požehnaním 16.15 – prednáška exorcistu Matúša Marcina 17.20 – modlitba sv. ruženca 18.00 – sv. omša spojená s novénou k sv. Filoméne (hlavný celebrant: Vsdp. Ján Bednár, dekan v Leviciach; kazateľ: Matúš Marcin, exorcista) po skončení novény poklona krížu (vedie: Matúš Marcin) a následne pomazanie olejom sv. Filomény

Streda: 10.8. 
9.00 – 12. 00 modlitba sv. ruženca ulicami mesta, modlitba Ruženca k sv. Filoméne, Krížová cesta so sv. Filoménou 15.00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu (vedie brat Luigi Lukáč; možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia) 15.20 – Litánie ku Najsvätejšej Kristovej Krvi 15.45 – odloženie Sviatosti oltárnej 16.00 – Počiatky úcty k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí (Vsdp. Ľuboslav Hromják) 17.00 – vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti, adorácia s členmi Arcibratstva + modlitebné spoločenstvo 18.00 – sv. omša spojená s novénou k sv. Filoméne (hlavný celebrant: Martin Jarábek) 19.40 – spievanie mariánskych pútnických piesní 20.00 – modlitba sv. ruženca so sviečkovým sprievodom Mariánskym námestím s ukončením k Immaculate (Vdp. Jozef Palenčár)

Štvrtok: 11.8.
14.00 – privítanie pútnikov a informácie k púti 14.15 – spievanie mariánskych pútnických piesní 14.30 – adorácia 15.00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu (Dp. Denis Čuchran, diakon), ukončenie eucharistickým požehnaním 15.30 – Prednáška o živote sv. Filomény, Vsdp. Ľuboslav Hromják, reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovenskú republiku a delegát pre Českú republiku (počas prednášky pomazanie olejom sv. Filomény) 16.10 – možnosť vydania svedectiev o úcte k sv. Filoméne 16.45 – spievané vešpery k sv. Filoméne, požehnanie s relikviou sv. Filomény 17.00 – modlitba sv. ruženca (vedie Vdp. Jozef Palenčár); tajomstvo sa opakuje 17.40 – Arcibratstvo sv. Filomény – história a podmienky vstupu, príhovor pre členov Arcibratstva sv. Filomény (Vsdp. Ľuboslav Hromják) 18.00- slávnostná sv. omša spojená s prijímaním nových členov slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény (hlavný celebrant: Vsdp. Ľuboslav Hromják, kazateľ: Vdp. Janko Pjatak) 19.30 – po požehnaní slávnostné prinesenie procesiového obrazu sv. Filomény za zvuku fanfár Modlitba Ruženca ku cti sv. Filomény 19.45 – sviečková procesia okolo kostola (zabezpečiť baterku, ozvučenie Štefan Genčúr); počas procesie sa modlia litánie k sv. Filoméne a modlitba novény 20.15 – vstup do kostola, donesiem sv. Oltárnu v monštrancii a zaintonujem Te Deum, nasleduje Ctime túto sviatosť slávnu a záverečné požehnanie s monštranciou 20.30 – pomazanie olejom sv. Filomény, na záver požehnanie náboženských predmetov, požehnanie s relikviou sv. Filomény a spev hymny spoločenstva Spoj nás v jedno Pane

Piatok 12.8 
7.00 – záverečná sv. omša pre pútnikov Viac info na profile arcibratstva tu.


10. ročník púte k sv. Filoméne

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 1.8.2022 16:52

KomentárePracujem ... Pracujem ...