Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

16. púť ružencových bratstiev

30.09.2023 9:00-13:30 Sobota

Miesto konania: Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín - Stráže, Kláštorné námestie 1295, Šaštín - Stráže

Dominikánske mariánske centrum v Košiciach Vás srdečne pozýva na 16. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, v Šaštíne.

 

Téma:

Tomáš Akvinský a úcta k Panne Márii

 

Termín:

30.09.2023 (sobota)

 

Program slávnosti:

9:00     privítanie pútnikov

9:10     modlitba posvätného ruženca

9:45     prednáška na tému „Tomáš Akvinský a úcta k Panne Márii“ (fr. Samuel Lovás, OP)

10:20   modlitba Koruny Panny Márie,

obnova sľubov – zverenie ružencových bratstiev Ružencovej Panne Márii

11:00   modlitba posvätného ruženca s meditáciami

12:00   svätá omša (celebruje: Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup)

NEPREHLIADNITE!
V deň slávnosti sa konajú parlamentné voľby. Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sa nachádzate, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje
osobu na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku s platným občianskym preukazom.
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Miesto konania volieb:
Mestský úrad Šaštín-Stráže (cez cestu, oproti bazilke),
Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

16. púť ružencových bratstiev

Akciu pridal/a: Dominikánske Centrum, 20.7.2023 09:01

KomentárePracujem ... Pracujem ...