Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

12.01.2019 9:45-18:30 Sobota

Miesto konania: Bratislava, Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na jednodňovú otvorenú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom:

Prečo je dôležité nechať sa Bohom vychovávať, formovať a ako hľadať v jednotlivých životných situáciách Božiu vôľu

Témy prednášok:

  • Prečo si Boh praje, aby sme sa ním nechali viesť a formovať
  • Ako nás Boh cez túto výchovu lieči z vnútorných zranení
  • A ako nás vďaka tomu oslobodzuje z negatívnych duchovných pút
  • Boh nás pozná lepšie, než sa poznáme my sami
  • Prečo je potrebné, aby sme Bohu veľmi dôverovali aj vtedy, keď ešte nechápeme jeho zámery
  • Ako Boh používa rôzne životné okolnosti na to, aby človeka zmenil
  • Ako zmeniť postoj skleslosti zo životných okolností na dôveru a príležitosť posvätiť sa
  • Ako v jednotlivých životných situáciách hľadať a jasnejšie spoznávať Božiu vôľu a Boží zámer

Program:

SOBOTA 12.1.2019

09:45 – moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za milosť jasnejšie spoznávať Božiu vôľu

11:00  1. časť prednášky

12:00 – obedná prestávka

13:00 – moderovaná adorácia chvál a zvelebovania s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania a ochotu prijímať Božiu výchovu a formovanie

14:00 – 2. časť prednášky

15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou o odčinenie hriechov v životoch jednotlivcov i rodín

15:45 – svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)

17:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie duše i tela

18:30 – záver

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť. Organizátorom podujatia je páter Ivan Barus v spolupráci s občianskym združením Priatelia svätej Veroniky Giuliani. Informácie o podobných duchovných podujatiach nájdete na internetovej stránke: www.psvg.sk

Ak máte záujem o obed v študentskej jedálni, napíšte na priatelia@psvg.sk

Doprava:

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

Organizátor: Priatelia sv. Veroniky Giuliani OZ, www

Príloha: duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom-v-bratislave.pdf (271,82 kB)

Akciu pridal/a: František Bakyta, 30.12.2018 15:39

KomentárePracujem ... Pracujem ...