Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Svetový deň zasväteného života

02.02.2020 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, celé

Svetový deň zasväteného života, známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997.

Druhý vatikánsky koncil hovorí, že rehoľný život nepopierateľne patrí k životu a svätosti Cirkvi.

Je prítomný v Cirkvi od samého počiatku a nikdy nezanikne, lebo je jej nevyhnutným a konštitutívnym prvkom, vyjadrujúcim jej povahu. Sám Ježiš dal vznik tejto forme života, keď povolával tých, ktorých si vybral, aby všetko zanechali a išli za ním. Tento jeho čin sa v nasledujúcich storočiach postupne rozvinul do mnohorakých foriem zasväteného života.

Rehoľníci a rehoľníčky, ktorí sa úplne venujú kontemplácii, sú osobitným spôsobom obrazom Krista rozjímajúceho na vrchu. Tí, ktorí žijú činným životom, predstavujú Ježiša ako hlása zástupom Božie kráľovstvo, ako uzdravuje chorých a ranených, ako hriešnikov privádza k čnostnému životu, alebo ako žehná deti a všetkým robí dobre. Osoby v sekulárnych inštitútoch v zvláštnej syntéze spájajú hodnoty zasvätenia a svetského postavenia tým, že prežívajú svoje povolanie vo svete a v spojitosti so svetom, snažiac sa ako kvas všetko preniknúť duchom evanjelia.

Zasvätený život je vzorom svätosti Cirkvi, lebo odzrkadľuje spôsob života samého Krista. Je to tak preto, lebo sa v ňom najhojnejšie prejavujú evanjeliové dobrá a najplnšie sa realizuje cieľ Cirkvi, ktorým je posvätenie ľudstva. Zasvätený život je predzvesťou a istým spôsobom anticipovaním príchodu budúcej epochy, keď príde plnosť nebeského kráľovstva.

Svetový deň zasväteného života

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 3.1.2020 19:21

KomentárePracujem ... Pracujem ...