Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Noe

Nanebovstúpenie Pána

21.05.2020 0:00-23:59 Štvrtok

Miesto konania: Slovensko, celé

Choďte a učte všetky národy

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Nanebovstúpenie Pána

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 9.5.2020 18:43

KomentárePracujem ... Pracujem ...