Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Kurz "Spoločenstvo a moje povolanie v ňom"

03.07.2020 19:00 - 05.07.2020 12:30

Miesto konania: Rekreačné zariadenie "Zelený Breh" Sigord, Kokošovce, Sigord

Kurz „Spoločenstvo a moje povolanie v ňom“

Na kurze sa dozvieme, aký zmysel má spoločenstvo pre duchovný rast jednotlivca, farnosti aj cirkvi, ako v ňom rozvíjať dary Sv. Ducha, svoje talenty a obdarovania a ako ich prakticky v spoločenstve využívať pre službu cirkvi. Taktiež budeme skúmať, ktoré povolanie je nám najbližšie podľa rozdelenia apoštola Pavla: „On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov“  Ef 4, 11 Okrem vyučovania a workshopov nebude chýbať Eucharistia, Božie slovo.

„Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe krstu a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo jednotlivo, ako aj v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali Božie posolstvo spásy. Táto povinnosť je ešte naliehavejšia vtedy, keď ľudia iba ich prostredníctvom môžu počuť evanjelium a poznať Ježiša Krista. Činnosť laikov v cirkevných spoločenstvách je taká potrebná, že bez nej apoštolát duchovných pastierov nemôže vo väčšine prípadov dosiahnuť svoj plný účinok.“ KKC 900

 

Náplňou kurzu budú aj chvály, prednášky, workshopy, Eucharistia, Božie slovo...

Bližšie informácie nájdete na plagátiku pri akcii a nahlásenie na kurz môžete uskutočniť cez mail na adrese: slavomir.palfi@gmail.com

 

Kurz "Spoločenstvo a moje povolanie v ňom"

Príloha: kurz-spolocenstvo-a-moje-povolanie-v-nom.pdf (358,50 kB)

Akciu pridal/a: Slavomír Palfi, 15.6.2020 18:21

KomentárePracujem ... Pracujem ...