Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Národný týždeň manželstva

08.02.2021 8:00 - 14.02.2021 23:59

Miesto konania: Slovensko, celé

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína - stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele. 

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. 

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že "Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!". Kampaňou chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali.

Tento rok bude témou februárovej kampane BEZPEČNE V MANŽELSTVE - 

Pocit bezpečia je v našom živote jednou z najzákladnejších potrieb od samého začiatku až do konca. Inštitúcia manželstva bola pôvodne predurčená poskytovať práve toto bezpečie. Dôkazom toho je aj manželský sľub. Použitie ale nikdy nevylučuje zneužitie. Niekedy svojimi drobnými rozhodnutiami tvoríme v našej rodine viac či menej bezpečné prostredie. Častokrát prirodzene preberáme názory, postoje, zvyky ba aj zlozvyky, ktoré nás unášajú do "vôd" kde už to nezvládame a potrebujeme siahnuť po "záchrannom kolese". Môže to mať formu zamerania sa viac na pozitívne stránky nášho partnera, ako len na jeho negatíva, prejaviť mu vďaku za to čo robí alebo kým pre nás je. Alebo sa jednoducho priznať, keď sme to v niečom "prešvihli" a požiadať o odpustenie. V manželstve nemusíme byť dokonalí, aby mohlo byť bezpečným miestom... Pretože, keď sa cítime v bezpečí, otvárame svoje srdcia a môže dôjsť k vzájomnej blízkosti, po ktorej túžime. Viac into www.ntm.sk

Národný týždeň manželstva

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 13.1.2021 17:16

KomentárePracujem ... Pracujem ...