Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

23 Musica Bratislavensis

22.10.2023 18:00-19:30 Nedeľa

Miesto konania: Dom Albrechtovcov, Bratislava, Kapitulská 1

23 Musica Bratislavensis

22. október 2023

Albrechtov dom, Kapitulská 1 o 18:00

Bratislava I

Hudba zo 17. storočia pre Katedrálu sv. Martina

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

 

Obsadenie:

Peter Zajíček a Michal Klas, husle

Ján Gréner, viola

Michaela Čibová, violončelo

Peter Guľas, spinet

 

program

Antonio Bertali:

Sonata á 3 a mol

Sonata á 3 d mol

Sonata á 3 a mol

*

Giovanni Valentini:

Sonata á 3 G dur

*

Johann Heinrich Schmelzer:

Sonata I, á 4 D dur                                     

Sonata II, á 4 F dur

                                         

Duodena selectarum sonatarum

Sonata V                                                                    

Sonata VI

*

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Fidicinium Sacro-Profanum

Sonata IX

Sonata XI

Sonata XII

 

Podujatie finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia SPP a Bratislava Staré Mesto.

Vstupenky na www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom na mieste vystúpenia – pokiaľ nebude vypredané.

 

Kostol sv. Martina je nielen najstaršou cirkevnou, ale aj najstaršou hudobnou inštitúciou Bratislavy. Jeho významné postavenie v oboch smeroch sa už v stredoveku umocnilo koncentráciou funkcií tohto sakrálneho miesta ako chrámu kolegiálnej kapituly a prepozitúry. Obraz o repertoári viachlasnej umeleckej hudby z obdobia od konca 16. až do začiatku 19. storočia si možno vytvárať len na základe sekundárnych hudobných prameňov, akými sú najmä inventárne zoznamy hudobnín dnes už neexistujúcich notových zbierok. Zachovali sa dva takéto pramene, z roku 1616 a 1700. Vďaka nim vieme, ako sa menili záujmy hudobníkov kostola v závislosti od vývoja hudobných štýlov. Možno z nich usúdiť, že kým pred rokom 1616 dominovala na chóre renesančná polyfónia a polychória najmä zaalpských, ale aj talianskych skladateľov, pred rokom 1700 sa už pestovala hudba v koncertantnom štýle vrcholného baroka, ktorú reprezentovali aj komornejšie diela. Zastúpením diel skladateľov Cisárskej dvorskej kapely ako Antonio Bertali, Johann Heinrich Schmelzer či Giovanni Valentini, sa v tomto repertoári oveľa výraznejšie prejavujú hudobné vplyvy Viedne. Škoda, že z veľkého množstva zapísaných vokálnych skladieb, aj inštrumentálnych chrámových sonát, sú mnohé uvedené bez autora, ale napriek tomu sa niektoré diela dajú stotožniť s odpismi skladieb zachovaných v hudobnej zbierke olomouckého biskupa Karla Liechtensteina- -Kastelkorna v Kromeríži.Ide predovšetkým o diela Heinricha Ignaza Franza Bibera.

 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !

23 Musica Bratislavensis

Akciu pridal/a: Eva Slaninkova, 12.10.2023 00:43

KomentárePracujem ... Pracujem ...