Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Smútok a depresia

23.09.2022 18:00 - 25.09.2022 13:00

Miesto konania: Duchovné centrum Lukov Dvor, Nitra, Lukov Dvor 2

Depresívne poruchy sú najrozšírenejším psychickým ochorením. K základným príznakom patria depresívna nálada, ktorá je neprimeraná okolnostiam a pretrvávajúca viac ako dva týždne, ďalej strata záujmu a radosti zo života, zníženie energie a únava.

Život s depresiou je skúškou aj v oblasti duchovného života. Človek prežíva akúsi „temnú noc“, nedokáže sa modliť, má pocity viny z nedostatočnej viery či dôvery v Boha. Vo zvýšenej miere si uvedomuje vlastnú slabosť a hriešnosť. Pritom sa neraz stretáva s nepochopením zo strany príbuzných či dokonca kňazov.

Cieľom programu je priniesť inú perspektívu v pohľade na depresívne poruchy, predstaviť vnímanie depresie ako šance a výzvy, objasniť možné spirituálne aspekty a súčasne priblížiť základné formy pomoci.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

 

Prihlásiť sa

Smútok a depresia

Akciu pridal/a: Daniel Filipek, 28.6.2022 20:01

KomentárePracujem ... Pracujem ...