Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov

28.10.2022 0:00-23:59 Piatok

Miesto konania: Slovensko, celé

Šimon, apoštol

† 1. stor. Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?)

Šimon apoštol sa nazýval Horlivcom, pretože bol zástancom prísnej vernosti židovskému zákonu, pravdepodobne patril ku skupine zelótov, ktorí horlili za zákon. Stal sa apoštolom. Západná tradícia hovorí, že hlásal evanjelium v Egypte a potom odišiel aj so sv. Júdom do Perzie, kde obidvaja podstúpili mučenícku smrť. Východná tradícia hovorí, že zomrel prirodzenou smrťou v Edese.

 

Júda Tadeáš, apoštol

† 70 (?) Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?)

Význam mena Júda: horlivý spolupracovník (Boha) (hebr.-gr.);  Tadeáš: chvályhodný (aram.)

Apoštol Júda s prímením Tadeáš bol synom Kleofáša a Márie, ktorá sa vo Svätom písme nazýva sestrou Panny Márie. Kvôli tomuto aj Júdu nazývali Ježišovým bratom, teda príbuzným. Júdovým bratom bol apoštol Jakub Mladší, prvý jeruzalemský biskup, a Šimon, druhý jeruzalemský biskup. Kedy sa stal Júda Ježišovým učeníkom, nevieme. Z mimobiblických správ sa zdá, že bol ženatý, mal viacero detí a pôvodom bol roľník. V evanjeliu nemáme o ňom veľa správ. V Jánovom evanjeliu pri poslednej večeri máme zachytené jeho slová, keď sa pýtal Ježiša, komu sa chce zjaviť – či len im alebo aj celému svetu (Jn 14).

Podľa tradície Júda po Zoslaní Ducha Svätého ohlasoval evanjelium v Júdsku, Samárii, Sýrii a Mezopotámii. Po čase prišiel do Jeruzalema, kde vtedy zomrel mučeníckou smrťou jeho brat (okolo r. 54-62?)– prvý jeruzalemský biskup apoštol Jakub Mladší. Odtiaľ znova prešiel Júda Tadeáš do Mezopotámie a asi aj do Perzie, kde sa údajne spojil s apoštolom Šimonom Horlivcom, od ktorého sa potom už neodlúčil.

Okolo roku 64 napísal list, ktorý patrí medzi tzv. katolícke listy Nového zákona. Nebol totiž určený len nejakej cirkevnej obci alebo osobnosti, je adresovaný všetkým kresťanom, teda je všeobecný, katolícky. List bol známy, dosvedčuje to aj skutočnosť, že ho cituje sv. Peter vo svojom Druhom liste. Júda napomína veriacich k stálosti vo viere a varuje pred hriechom a bludmi, ktoré sa vtedy začínali šíriť.

Asi okolo roku 70, v dobe zničenia jeruzalemského chrámu bol Júda Tadeáš aj so Šimonom Horlivcom umučený v Suanire pri Babylone. O spôsobe umučenia nevieme nič, no možné bolo ukrižovanie, keďže tento trest bol veľmi rozšírený. Podľa inej tradície títo dvaja svätci podstúpili mučeníctvo v Arménsku, kde im odpílili údy a potom ich sťali. Na tomto môže byť postavené aj ich zobrazovanie – s pílou a sekerou. Na Slovensku sa sv. Júda Tadeáš vzýva ako pomocník v mimoriadne ťažkých situáciách.

 

 

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 27.10.2022 09:17

KomentárePracujem ... Pracujem ...