Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Nebo na zemi 2024

Duchovné cvičenia pre rozvedených

01.12.2022 17:00 - 04.12.2022 13:00

Miesto konania: Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra, Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra

Rozvedení veriaci žijú často s hlbokým zranením, ktoré sa podobá traume pri smrti blízkej osoby. Podobne ako rozchod zaľúbených je často veľkou traumou a trvá dlho, kým sa rana zahojí, je to tak aj s rozvedenými. Niekedy sa zdá, že  je tých rán veľmi veľa. Preto sa snažíme prijímať takýchto veriacich s láskou a porozumením.  V duchovných cvičeniach chceme poskytnúť nielen povzbudenie a prijatie ale  aj posilu. Ako sa cítia v cirkevnom spoločenstve je veľmi ťažká otázka, najmä vtedy, ak účasť na jeho živote bola zredukovaná o prijímanie sviatostí  na účasť na svätej omši. Je často smutným konštatovaním,  že farnosť, do ktorej patria ako hustá sieť medziľudských vzťahov je často len krásna teória a nie niečo praktické. Cirkev v posynodálnej exhortácii Familiaris cosortio  hovorí, že rozvedení majú pokračovať v modlitbe a v účasti na živote farského spoločenstva, ktoré však má byť oveľa bohatšie, ako iba prijímanie sviatostí.

Ak si dokážete vytvoriť čas na takéto duchovné cvičenia, určite nájdete množstvo inšpirácie a odpovedí na to, čo v konkrétnej chvíli potrebujete.

Prihlasovať sa môžete na: http://program.verbisti.sk/91/duchovne-cvicenia-pre-rozvedenych

Duchovné cvičenia pre rozvedených

Akciu pridal/a: Jan Stefanec, 15.11.2022 10:26

KomentárePracujem ... Pracujem ...