Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

ŠTEDRÁ VEČERA (Rodinná liturgia)

24.12.2022 16:00-19:00 Sobota

Miesto konania: Slovensko, pred štedrou večerou u Vás doma

Na Vianoce si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, z Panny Márie. Počas tejto  štedrovečernej modlitby môžeme prežiť toto tajomstvo spoločne ako rodina.

(Verzia pre tlač >>TU<<.)

PRED JEDLOM 

Otec (alebo matka): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Všetci: Amen 

O: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa celá naša rodina pozdraviť: 
V: Zdravas Mária… 

O: Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú vianočnú udalosť (číta niektorý člen rodiny):

Čítanie z evanjelia podľa sv. Lukáša:

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A Všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 1 – 14)

Počuli sme Božie slovo.

V: Bohu vďaka.

V: Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná vianočná pieseň

PROSBY A POĎAKOVANIA 
(každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby alebo vďaky):

O: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme: 
Ďalší člen rodiny:  Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
Ďalší člen rodiny:  Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
Ďalší člen rodiny:  Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju pomoc a ochranu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Môžu nasledovať vlastné prosby) 

O:  A ďakujeme Ti: 
Ďalší člen rodiny:  Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu. V: Ďakujeme Ti Pane:
Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer môžeme obdarovať a za to, 
že najväčším darom pre nás si Ty. V: Ďakujeme Ti Pane. 
Ďalší člen rodiny:  Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. V: Ďakujeme ti Pane. (Môžu nasledovať vlastné vďaky) 

V: Modlitba OTČE NÁŠ
O: Dajme si teraz znak pokoja.
V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. (Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.)

POŽEHNANIE JEDLA: 

O: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen. Sláva Otcu…

Nasleduje Štedrá večera. Dobrú chuť!

PO JEDLE

O: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
V: Amen. V mene Otca... 

DARČEKY (Teraz rodičia vysvetlia deťom prečo sú pod stromčekom darčeky):
Rodičia: V túto noc Boh obdaroval ľudstvo najvzácnejším darom, daroval nám svojho jediného Syna, ktorý sa stal človekom, preto aj my sa obdarúvame darčekmi na znak vzájomnej lásky. 

Nasleduje rozdávanie a rozbaľovanie darčekov :)

Požehnané a milostiplné Vianoce!

ŠTEDRÁ VEČERA (Rodinná liturgia)

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 19.12.2022 21:59

KomentárePracujem ... Pracujem ...