Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Nebo na zemi 2024

Deň úcty k sv.Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

22.02.2023 0:00-23:59 Streda

Miesto konania: ., Slovensko, .

Vždy 22.dňa v mesiaci si môžete uctiť sv.Šarbela účasťou na sv.omši resp. gréckokatolíckej sv.liturgie k úcte sv.Šarbela v jednom z kostolov s jeho relikviou, príadne sa aj nechať pomazať olejom sv.Šarbela. 

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan-katolík žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

UPOZORNENIE: Informácie sú len orientačné a sú bez záruky, nakoľko nie všetky údaje sa podarilo overiť. Odporúčame preveriť si informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúplné a neaktuálne informácie.

Zoznam miest na Slovensku, kde sa môžete zúčastniť modlitieb k úcte sv.Charbela s modlitbami za uzdravenie - dňa 22.2.2023: (Aktualizované v stredu 22.2.2023 13:21)

Bratislava - Milosrdní bratia - (Nám.SNP - Kostol navštívenia Panny Márie)- sv. omša bude o 18:30, po sv.omši ruženec k sv.Charbelovi a pomazanie olejom sv.Cahrbela

Žilina - v greckokatolickom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky na Nanterskej 25, budeme sa od 14.hodiny modliť Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, ruženec, litánie, modlitba deviatnika. Na programe je aj uzdravujuca modlitba a požehnanie olejom sv.Charbela. Liturgia Bazila Veľkého začína o 16:30 s pôstnym požehnaním: "Kajajte sa a verte Evanjeliu". Ste srdečne pozvaní (zdroj: https://www.facebook.com/groups/1978013852476332)
Pozn: gréckokatolícke obrady a sviatosti sú vysluhované v plnom súlade s učením Katolíckej Cirkvi, t.j. sú prijateľné pre všetkých katolíkov, vrátane rímskokatolíckych veriacich.

Košice - Katedrála sv.Alžbety - o 18:00 sa bude slúžiť svätá omša ku cti sv. Charbela. Svoje prosby môžete písať do komentárov príslušného príspevku na súkromnej FB skupine https://www.facebook.com/groups/1978013852476332. Aj na Vaše prosby - úmysly bude slúžená táto sv. omša …. Na záver bude pomazanie olejom sv. Charbela. (Od nedele 19.2.do utorka 21.2.bude v katedrale pocas dna vylozena Sviatost Oltarna, ide o odprosujucu fasiangovú poklonu.)

Nitra - Farský kostol sv. Petra a Pavla v Nitre okrem iných vzácnych relikvií uchováva aj relikvie kosti a spovednej štóly sv. Charbela Makhloufa, veľkého libanonského svätca a mnícha. Vždy v 22. deň mesiaca je v kostole modlitba k sv. Charbelovi Makhloufovi, veľkému svätcovi Libanonu, aby nám Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial milosti, ktoré potrebujeme pre svätý život my a naši drahí. Počas pobožnosti sa modlíme aj za konkrétne úmysly, ktoré si veriaci napíšu na pripravené papiere počas mesiaca. Tie sú k dispozícii na stolíku s tlačovinami. Príležitosť uctiť si jeho relikvie je kedykoľvek v bočnej kaplnke. Na popolcovú stredu 22. februára 2023 bude sv.omša vo farskom kostole sv. Petra a Pavla o 18:30, po jej skončení bude hromadné požehnanie relikviou sv.Charbela (pričom študentská sv.omša sa presúva z 18:30 na 20:00). Požehnanie relikviou sv.Charbela vzhľadom na slávenie Popolcovej stredy bude spoločné a pomazanie olejom sv.Charbela tentoraz nebude z časových dôvodov.)

Sedliská (okres Vranov nad Topľou) - gréckokatolícka sv.liturgia o 17:30
Majerovce (okres Vranov nad Topľou) - gréckokatolícka sv.liturgia o 16:00

------------
Predbežný zoznam miest, kde sa pravdepodobne budú dať navštíviť kostoly s relikviou sv.Šarbela (zatiaľ neoverené):

Zvolen - v Kostole sv. Alžbety, (v stredu 22.2. nebude sv.omša k úcte sv.Charbela, bolo to presunuté na 21.2.) zdroj: https://farazv.sk/prispevky/poboznost-ku-cti-sv-sarbela/
Svoje úmysly (napr.za uzdravenie) môže ktokoľvek napísať na stránke https://farazv.sk/prispevky/poboznost-ku-cti-sv-sarbela

Banska Bystrica - kostol sv.Alžbety Uhorskej -  (v stredu 22.2. nebude sv.omša k úcte sv.Charbela, bolo to presunuté na 21.2.) zdroj: https://www.facebook.com/alzbetkabb
Na webstránke kostola je možnosť napísať úmysel sv.omše k úcte sv.Šarbela 
https://alzbetkabb.sk/sv-sarbel/

Bošany (okr.Partizánske)
Hlohovec

Zborov pri Čadci
Lúčky pri Ružomberku
Čerín (medzi B.Bystricou a Zvolenom)
Rimavská Sobota
Rožňava

UPOZORNENIE: Informácie sú len orientačné a sú bez záruky, nakoľko nie všetky údaje sa podarilo overiť. Odporúčame preveriť si informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúplné a neaktuálne informácie.

Sv.Charbel, oroduj za nás.
Sv.Rafqa, oroduj za nás.
Všetci libanonskí svätí, orodujte za nás.

Viac o sv.Šarbelovi si môžete preečítať tu: https://saletinirozkvet.webnode.sk/products/zazracny-olej-sv-charbela-z-libanonu/

Deň úcty k sv.Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 22.1.2023 23:57

KomentárePracujem ... Pracujem ...