Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Kána pre manželov 2023

09.07.2023 17:00 - 15.07.2023 13:00

Miesto konania: Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda

Kána pre manželov

Nitra, 9. - 15. júla 2023

Pozývame manželské páry na Týždeň Kána pre manželov organizovaný Komunitou Chemin Neuf. Kána poskytuje príležitosť manželom oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny".

Stretnutie Kána je tiež určené:

  • pre manželov, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a  porozumenie, 

  • rovnako i pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v manželstve stretávajú s ťažkosťami.

Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o ich deti. Pre deti je pripravený špeciálny program. Budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách, aktivitách i odpočinku, ktoré sú primerané ich veku a individuálnym potrebám pod dohľadom animátorov a slúžiacich manželských párov. Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov a deti sú rozdelené podľa veku do troch základných skupín:

  • do 3 rokov (je potrebné zabezpečiť vlastnú opatrovateľku), 

  • od 3 do 6, prípadne 7 rokov (v objekte seminára je pripravená škôlka s dospelými animátormi)

  • deti od 7 do 14 rokov (pre nich pripravujeme samostatný pobytový tábor)

Stretnutie umožňuje účastníkom:

  • Znovuobjaviť zmysel manželského života a dnešnej rodiny, otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita či vernosť

  • Zdieľať sa vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici

  • Otvoriť sa Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu

  • Oslavovať a pripomínať si radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine

Bližšie informácie o Stretnutí Kána vám radi poskytnú:

Erich a Vierka Čanigovci - sekretariát

mobil: 0903 982 012

Predbežnú prihlášku nájdete na linke:

https://www.kanapremanzelov.sk/prihlaska/

e-mail: slovensko@kanapremanzelov.sk 

www.kanapremanzelov.sk 


Kána pre manželov 2023

Organizátor: Komunita Chemin Neuf, +421 51 770 6000, www

Príloha: kana-pre-manzelov-2023.pdf (144,82 kB)

Akciu pridal/a: Sekretariát Kána SK, 18.3.2023 19:21

KomentárePracujem ... Pracujem ...