Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Ekumenický pašiový sprievod

07.04.2023 13:00-15:30 Piatok

Miesto konania: Košice, Evanjelický chrám, Mlynská ul.

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a cirkevných spoločenstiev v Košiciach pripravuje 29. ročník Ekumenického Pašiového sprievodu. Uskutoční sa na Veľký piatok 7. apríla 2023 so začiatkom o 13:00 pred Evanjelickým chrámom a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tohtoročná téma znie: „Spoločníci na ceste“ vychádzajúc z biblického textu Evanjelia podľa Jána (14,6): „Ja som cesta, pravda a život.“

Ide o 29 ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom pašiového sprievodu, na ktorom sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach. Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci.

Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Na sprievode sa zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy mesta Košice.

zdroj: TK KBS

Viac informácií tu.

Ekumenický pašiový sprievod

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 29.3.2023 09:40

KomentárePracujem ... Pracujem ...