Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Diecézne večeradlo MKH Bratislavskej arcidiecézy

13.05.2023 10:00-15:00 Sobota

Miesto konania: Saleziáni - kostol P. Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava, Miletičova 7

Keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, emauzskí učeníci odchádzali sklamaní z Jeruzalema. Ich ľudské túžby, plány a ciele sa nenaplnili. Aj dnes mnohí ľudia sklamaní odchádzajú z Katolíckej cirkvi, pretože ich túžby, plány a ciele sa nezhodujú s perspektívou, ktorú nám ponúka Boh. Ale keď emauzskí učeníci Ježiša spoznali pri lámaní chleba a otvorili sa im oči, videli už realitu úplne iným spôsobom. Už vedeli, kde je ich miesto. V Jeruzaleme, v Cirkvi, s bratmi a sestrami. A všetci dostali od Pána Ježiša príkaz, aby zostali v Jeruzaleme, kým nebudú vystrojení mocou z výsosti. Až potom mali ísť preč z Jeruzalema. Ale už z úplne iného dôvodu a s iným poslaním. Aj nás dnes opäť volá Panna Mária, aby sme Pána Ježiša skrze jeho Cirkev neopúšťali. Ale naopak, aby sme spolu s ňou zotrvávali na modlitbách a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa uskutoční jedine cez nové a univerzálne vyliatie Ducha Svätého, a aj ty si pozvaný, aby si mal na tom zásluhu.

Program:

10:00h večeradlo

11:00h prednáška

11:45h svätá omša

12:45h adorácia

13:00h procesia

13:30h agapé

Diecézne večeradlo MKH Bratislavskej arcidiecézy

Príloha: diecezne-veceradlo-mkh-bratislavskej-arcidiecezy.pdf (596,58 kB)

Akciu pridal/a: Patrik Baňas, 30.4.2023 00:08

KomentárePracujem ... Pracujem ...