Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Deň úcty k sv. Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

22.06.2023 0:00-23:59 Štvrtok

Miesto konania: ., Slovensko, .

Vždy 22.dňa v mesiaci si môžete uctiť sv.Šarbela účasťou na sv.omši resp.gréckokatolíckej sv.liturgii súženej k úcte sv.Šarbela v jednom z kostolov s jeho relikviou, príadne sa aj nechať pomazať olejom sv.Šarbela. 

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan-katolík žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca. Na jeho príhovor bolo uzdravených už mnoho ľudí po celom svete.

UPOZORNENIE: Informácie o časoch a miestach konania pobožností sú bez záruky, nakoľko nie všetky údaje sa podarilo overiť. Odporúčame preveriť si informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúplné a neaktuálne informácie.

Zoznam miest na Slovensku, kde sa môžete zúčastniť modlitieb k úcte sv.Charbela s modlitbami za uzdravenie vo štvrtok 22.6.2023 (ČAS POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE: 21.6.2023. o 23:40)


BRATISLAVA: Svätá omša k úcte sv. CHARBELA - štvrtok 22.6.2023 o 8:00 a o 18:30. Kostol NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE (Milosrdní bratia), Nám. SNP 10, BRATISLAVA - Staré Mesto. Po sv. omši: požehnanie relikviou sv. Charbela, pomazanie olejom sv. Charbela. V kostole býva pravidelne vždy 22. deň v mesiaci sv. omša k úcte sv. Charbela (keď 22. deň v mesiaci padne na pracovný deň, požehnanie a pomazanie je po obidvoch sv.omšiach - aj po sv.omši začínajúcej o 8:00, aj po sv.omši začínajúcej o 18:30).
MAPA: https://portal.dokostola.dev/kostol/milosrdni-bratia-kostol-navstivenia-panny-marie
Spoje MHD:
- z Hlavnej vlakovej stanice: električka č.1, vystúpiť na zastávke POŠTOVÁ;
- z Autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č.42, vystúpiť na zastávke HODŽOVO NÁM., cez podchod na Nám.SNP;
- z vlak.stanice Bratislava-Nové Mesto: električka č.4, vystúpiť na zastávke CENTRUM;

Košice - VYSIELANÉ AJ CEZ TV LUX a cez ich webstránku www.tvlux.sk/nazivo/
Katedrála sv.Alžbety - vo štvrtok 22.6.2023 o 18:00 sa bude slúžiť svätá omša ku cti sv. Charbela. Svoje prosby môžete písať do komentárov príslušného príspevku na súkromnej FB skupine https://www.facebook.com/groups/1978013852476332. Aj na Vaše prosby - úmysly bude slúžená táto sv. omša. Na záver bude pomazanie olejom sv. Charbela.

Žilina: v gréckokatolíckom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky na Nanterskej 25, ako každého 22.dňa v mesiaci sa budeme od 14.hodiny modliť Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, modlitbu celého deviatnika. Na programe je aj uzdravujuca modlitba a požehnanie olejom sv.Charbela. Gréckokatolícka sv.liturgia začno o 16:30. Po jej skončení nasleduje ruženec a litánie k sv.Charbelovi. Záver cca o 18:00.
Pozn: gréckokatolícke obrady a sviatosti sú vysluhované v plnom súlade s učením Katolíckej Cirkvi, t.j. sú prijateľné pre všetkých katolíkov, vrátane rímskokatolíckych veriacich.

Nitra:  sv.omša o 18:30 vo farskom kostole sv. Petra a Pavla (ruženec pred sv.omšou od 17:50). Počas pobožnosti sa modlíme aj za konkrétne úmysly, ktoré si veriaci napíšu na pripravené papiere počas mesiaca. Tie sú k dispozícii na stolíku s tlačovinami. Vždy je príležitosť uctiť si jeho relikvie. Osobitné požehnanie relikviou a olejom sv. Charbela je možné prijať vždy na konci pobožnosti.

Zvolen - sv.omša o 18:00 v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene, po jej skončení nasleduje pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s adoráciou, uctením relikvie, pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitebné úmysly za uzdravenie (na 1 – 2 riadky) môžete priniesť do sakristie alebo napísať do online formulárahttps://forms.gle/JMYyo27CbQtedEDn9.


Bošany (okr.Partizánske): Všetci veriaci sú pozvaní na pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie vo farskom kostole Svätého Martina z Tours v Bošanoch.
PROGRAM 22.6.2023:
17:20 - modlitba posvätného ruženca a  litánie k sv. Šarbelovi, 18:00 - slávenie sv. omše, pomazanie olejom sv. Šarbela z Libanonu, uctenie relikvie sv. Šarbela, 19:30 - Eucharistická adorácia, 20:00 - záver
https://bosany.fara.sk/

Želiezovce (okres Levice) - 17:00 adorácia, 18:00 sv.omša

------------------------------------------

Predbežný zoznam ďalších miest, kde bude pravdepodobne možné navštíviť kostoly s relikviou sv.Šarbela (zatiaľ neoverené):


Banska Bystrica - kostol sv.Alžbety Uhorskej, čas sv.omše: 15.30??? 

Sedliská (okres Vranov nad Topľou) - 18:00??? gréckokatolícka sv.liturgia, spolu s uctením si relikvie sv.Charbela a pomazaním
Majerovce (okres Vranov nad Topľou) - 9:00??? gréckokatolícka sv.liturgia, spolu s uctením si relikvie sv.Charbela a pomazaním
Pozn: gréckokatolícke obrady a sviatosti sú vysluhované v plnom súlade s učením Katolíckej Cirkvi, t.j. sú prijateľné pre všetkých katolíkov, vrátane rímskokatolíckych veriacich.

Davidov (v okrese Vranov nad Topľou) - gr.-kat. sv.liturgia o 17.30??? + Moleben k úcte sv.Charbela ???

Hlohovec - ?
Zborov pri Čadci - ?
Lúčky pri Ružomberku - ?
Čerín (medzi B.Bystricou a Zvolenom) - ?
Rimavská Sobota - ?
Rožňava - ?

UPOZORNENIE: Informácie sú len orientačné a sú bez záruky, nakoľko nie všetky údaje sa podarilo overiť. Odporúčame preveriť si informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúplné a neaktuálne informácie.

Sv.Charbel, oroduj za nás.
Sv.Rafqa, oroduj za nás.
Všetci libanonskí svätí, orodujte za nás.

Viac o sv.Šarbelovi si môžete prečítať tu: https://saletinirozkvet.webnode.sk/products/zazracny-olej-sv-charbela-z-libanonu/

Deň úcty k sv. Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 20.5.2023 21:35

KomentárePracujem ... Pracujem ...