Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Pietna spomienka na Mons. Andreja Hlinku

16.08.2023 16:30-17:30 Streda

Miesto konania: Pamätník Andreja Hlinku, Bratislava, Park Andreja Hlinku

Spoločnosť Andreja Hlinku, CYRILOMETODIADA, o. z., a Nadácia PRO PATRIA Vás srdečne pozývajú  na uctenie si pamiatky otca slovenského národa Mons. Andreja Hlinku pri príležitosti 85. výročia jeho úmrtia.

Spomienka sa uskutoční 16. augusta 2023 o 16.30 hod. pri pamätníku Andreja Hlinku v Parku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove.

Andrej Hlinka, obetavý a verný Kristov kňaz, nekonformný politik a človek čistého srdca, patrí k najvýznamnejším osobnostiam národného a kresťanského života nášho národa.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 26. októbra 2007 prijala Zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku (Zákon č. 531/2007 Z. z.).

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku bola v budove Národnej rady Slovenskej republiky nainštalovaná busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej je uvedený text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku".

„Život Andreja Hlinku je životom národného bohatiera, ktorý stál a stojí v hrdom boji rovnako za svoj slovensko-národný a kresťanský ideál. Vernosť tomuto ideálu spečatil svojou osobnou nezištnosťou a utrpením,“ takýmito slovami prejavil úctu a uznanie svojmu katolíckemu súpútnikovi Martin Rázus, evanjelický kňaz a vzácna osobnosť slovenského národného a kultúrneho života.

Pozývame Vás do ružinovského Parku Andreja Hlinku, aby sme si aj my spoločne uctili otca národa spomienkovou slávnosťou a kladením vencov k jeho pamätníku v deň jeho úmrtia. Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z jeho duchovného posolstva nášmu národu.

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.

Pietna spomienka na Mons. Andreja Hlinku

Príloha: pietna-spomienka-na-mons-andreja-hlinku.pdf (293,77 kB)

Akciu pridal/a: Daniela Suchá, 6.8.2023 15:25

KomentárePracujem ... Pracujem ...