Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

23 Musica Bratislavensis

12.11.2023 18:00-20:30 Nedeľa

Miesto konania: Dom Albrechtovcov, Bratislava, Kapitulská 1

23 Musica Bratislavensis

12. november 2023

Albrechtov dom, Kapitulská 1 o 18:00

Bratislava II

Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657


MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček 

Obsadenie:

Peter Zajíček a Michal Klas, husle

Ján Gréner, viola

Michaela Čibová, violončelo

Peter Guľas, spinet

 program

Giovanni Battista Buonamente:

Varie Sonate Libr. 5, 1629          

Sinfonia prima, Gagliarde, Corrente                    

Sinfonia seconda, Gagliarde, Corrente  

*

Marco Uccelini:

Sonate, Arie et Correnti 1642

Sonata XVIII á 3 detta la Bonamenta                                  

Aria IV á 3 sopra la Ciaccona                                                

Ária V á 3 sopra la Bergamasca                                           

Aria IX á 3 L’emenphrodita.                     

*

Samuel Capricornus:

Sonate, Arie et Correnti 1642

Sonata XVIII á 3 detta la Bonamenta                   

Aria IV á 3 sopra la Ciaccona

Ária V á 3 sopra la Bergamasca               

Aria IX á 3 L’emenphrodita.                     

*

Johann Rosenmüller:

Sonatae á 2.3.4. é 5. Stromenti da Arco & Altri, 1682     

Sonata Prima á 2                                                                    

Sonata Settimana á 4                                              

 

Podujatie finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia SPP a Bratislava Staré Mesto.

Vstupenky na www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom na mieste vystúpenia – pokiaľ nebude vypredané.

 

Bratislava patrila v 17. storočí k najvýznamnejším mestám s kvalitnou hudobnou produkciou v chrámoch. Na hudobné dianie v Bratislave v 17. storočí mali významný vplyv evanjelici, aj keď bohatú hudobnú aktivitu pestovali aj kapitulníci a františkáni. V hudobnom odkaze Samuela Capricorna, evanjelického kantora a učiteľa, má svoje miesto aj inštrumentálna hudba. Je však vo viacerých ohľadoch mimoriadne zaujímavá a umelecky hodnotná. Svedčia o tom aj dve sonáty pre tri melodické hlasy a basso continuo, ktoré boli vydané tlačou spolu s ďalšími štyrmi sonátami pár rokov po Capricornovej smrti, a to hneď dvakrát: v roku 1671 ich publikoval J. C. Bencard pod menom Samuela Capricorna v druhom zväzku zbierky Taffel-Lust-Music, no o rok neskôr sa objavili aj v rámci dvojzväzkovej antológie 24 sonát Prothimia suavissima sive duodena prima/secunda sonatarum selectissimarum, ktorú vydal neznámy vydavateľ. Sonáta in a a sonáta in F reprezentujú dve odlišné koncepcie tvorby tohto životaschopného hudobného druhu. Spomeňme stručne aj ďalších autorov hudby, ktorá bola pestovaná v Bratislave. Marco Uccellini bol husľovým virtuózom a pomerne významne sa podieľal na vývoji husľovej idiomatiky, ktorou sa inšpirovali nemecký majstri ako Schmelzer a Biber. Pracoval v Modene, rozvinul technické možnosti huslí do vysokých polôh. Prvá skladba je akousi poctou Giovannimu Battistovi Buonamentemu a poukazuje na jeho kontakty s františkánskym kolégiom v Assisi, kde v tom čase Buonamente pôsobil. Ciaccona a Bergamasca sú virtuózne variácie na obľúbené basové fundamenty 17. storočia. Giovanni Battista Buonamente bol františkánsky kňaz. Jeho hudobný štýl sa formoval pod vplyvom Rossiho a Monteverdiho. Stal sa cisárskym hudobníkom a skladateľom na dvore vo Viedni, kam priniesol virtuózny koncertantný štýl. Jeho diela sa vyznačujú typickou farebnou harmóniou, figuratívnosťou a vzrušujúcim rytmickým členením. Johann Rosenmüller svojou tvorbou originálne dopĺňa naše prešporské hudobné florilégium

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !

23 Musica Bratislavensis

Akciu pridal/a: Eva Slaninkova, 13.10.2023 02:47

KomentárePracujem ... Pracujem ...