Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Svätých Timoteja a Títa, biskupov

26.01.2024 16:00-23:59 Piatok

Miesto konania: Slovensko, celé

 

Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch. Ich mená podnes má v ušiach každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi sv. apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života.

 

Timotej, biskup

* Lystra, dnes Kilistra (Gökyurt) pri meste Konya, Turecko
† 97 (?) Efez, dnes ruiny pri meste Selçuk, Turecko

Význam mena: oddaný Pánovi (gr.)

Atribúty: kyjak, kameň

Asi v roku 45 bol Pavol v maloázijskom meste Lystra. Na jeho kázanie sa tam obrátili dve ženy – Loida a jej dcéra Eunika. Eunika bola matkou Timoteja, ktorého od detstva vychovávala v kresťanskej viere. Pavol sa potom roku 50 vrátil do Lystry a zobral si mladého Timoteja za spoločníka a sprievodcu. Vysvätil ho za kňaza a zveroval mu zodpovedné úlohy. Pavol ho neskôr vysvätil za biskupa a zveril mu biskupstvo v Efeze. Pavol mu tam napísal dva listy – jeden z Macedónie a druhý z väzenia v Ríme. Povzbudzuje ho, aby nestrácal horlivosť v službe Bohu. Podľa apokryfu Skutky Timotejove bol zabitý v Efeze 22. januára 97 kvôli tomu, že vystúpil proti nemravným slávnostiam na sviatok pohanskej bohyne Artemis. Jeho telesné pozostatky sa uctievajú v kostole San Giovanni in Fonte v Ríme.

 

Títus, biskup

* Grécko (?)
† okolo 97 (?) Kréta, Grécko

Význam mena: divá holubica (lat.)

Atribúty: žiarivá tvár, rúcajúci sa pohanský chrám

Títus patrí medzi tých, ktorí sa obrátili z pohanstva na kázanie sv. apoštola Pavla. Nevieme, kde sa narodil, nevieme nič presné o jeho príbuzných. Podľa listu Galaťanom bol pohanom, pokrstil ho sám Pavol. Okolo roku 50 sa stal Pavlovým spoločníkom na ceste do Jeruzalema na prvý cirkevný snem, keď vznikol spor ohľadom obriezky pokrstených pohanov. Títus bol z tých, ktorí sa nedali obrezať. V roku 56 Pavol poslal Títa do Korintu, aby tam spravil poriadok, lebo tam vznikli roztržky medzi veriacimi. Neskôr ho ustanovil za biskupa na ostrove Kréta. Pravdepodobne roku 66 mu napísal list, v ktorom mu dáva otcovské rady a pokyny pre jeho ťažkú službu na Kréte, kde bolo vtedy veľa skazených ľudí. Sám Pavol naznačuje v Liste Timotejovi, že Títus na istý čas odišiel do Dalmácie, aby aj tam zaniesol učenie Ježiša Krista. Preto si ho aj Slovania v Dalmácii ctia ako otca svojej viery. Títus sa potom vrátil na Krétu a tam zostal až do svojej smrti. Zomrel vo veku 94 v Gore na Kréte, tam ho aj pochovali. Jeho pozostatky odovzdal 15. mája 1966 pápež Pavol VI. pravoslávnemu metropolitnému chrámu v Heraklione na Kréte ako prejav túžby po zjednotení.

 

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Svätých Timoteja a Títa, biskupov

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 26.1.2024 16:41

KomentárePracujem ... Pracujem ...