Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Kurz „Spoločenstvo a dary služby“

14.06.2024 19:00 - 16.06.2024 13:30

Miesto konania: Hotel Javorna, Drienica, Drienica 501

Kurz „Spoločenstvo a dary služby – apoštol, prorok, evanjelista, pastier, učiteľ“

Na kurze sa dozvieme, aký zmysel má spoločenstvo pre duchovný rast jednotlivca, farnosti aj cirkvi, ako v ňom rozvíjať dary Sv. Ducha, svoje talenty a obdarovania a ako ich prakticky v spoločenstve využívať pre službu cirkvi. Taktiež budeme skúmať, ktoré povolanie je nám najbližšie podľa rozdelenia apoštola Pavla: „On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov“  Ef 4, 11 Okrem vyučovania a workshopov nebude chýbať Eucharistia, Božie slovo, chvály, agapé, modlitba príhovoru za účastníkov...

„Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe krstu a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo jednotlivo, ako aj v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali Božie posolstvo spásy. Táto povinnosť je ešte naliehavejšia vtedy, keď ľudia iba ich prostredníctvom môžu počuť evanjelium a poznať Ježiša Krista. Činnosť laikov v cirkevných spoločenstvách je taká potrebná, že bez nej apoštolát duchovných pastierov nemôže vo väčšine prípadov dosiahnuť svoj plný účinok.“ KKC 900

Kurz „Spoločenstvo a dary služby“

Príloha: kurz-spolocenstvo-a-dary-sluzby.pdf (450,87 kB)

Akciu pridal/a: Slavomír Palfi, 20.5.2024 14:36

KomentárePracujem ... Pracujem ...