Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

35. výročie Sviečkovej manifestácie

25.03.2023 0:00-23:59 Sobota

Miesto konania: Bratislava,, Bratislava, viac miest

Sviečková manifestácia v marci 1988 spontánne spojila prakticky celú vtedajšiu demokraticky zmýšľajúcu občiansku spoločnosť na Slovensku. Výrazne tak prispela k uvedomeniu si sily občianskeho hlasu a dláždila tak cestu k pádu komunistického režimu.

Sme presvedčení, že schopnosť zjednotiť sa v zápase o spoločné dobro, ktoré presahuje partikulárne ciele jednotlivých skupín; ochota hľadať skôr to, čo spája ako rozdeľuje a tak prispievať k duchu spolupráce a zmierenia v spoločnosti a v neposlednom rade záujem o veci verejné – sú nadčasové odkazy Sviečkovej manifestácie. Preto sú pre nás inšpiráciou aj slová pani prezidentky SR z 29.11.2022: „Spojme sily, napriek rôznym názorom a pri plnom uvedomení si ťaživej reality. Nevzdávajme dôveru, že slušný a poctivý život prežitý pre svojich blízkych, pre komunitu, pre spoločnosť a pre Slovensko, má zmysel.“

Fórum kresťanských inštitúcií, v spolupráci s viac ako desiatkou partnerských inštitúcií, pripravuje okolo dátumu výročia bohatý program, ktorého cieľom je nielen poukázať na historický význam Sviečkovej manifestácie ale aj na jej aktuálne posolstvo pre dnešok. Základnými bodmi tohtoročnej pripomienky sú tieto podujatia:

 

24.3.2023 – predvečer výročia

 Slávnostná Sv. omša o 18:00 v kostole Jezuitov (Františkánske námestie, Bratislava), kde hlavným celebrantom bude gréckokatolícky biskup Peter Rusnák.

Následne sviečkový sprievod (okolo 19:00) – od kostola Jezuitov k pamätníku Sviečkovej manifestácie, kde sa uskutoční asi hodinový program.

25. 3. 2023 – deň výročia

Od 13.30 do 15.45 sa uskutoční mestská hra pre deti, mládež a rodiny s deťmi, ktorej cieľom je priblížiť hodnoty Sviečkovej manifestácie – najmä zmierenie, toleranciu a spoluprácu „ponad vlastnú bublinu“. Pripravuje ju Slovenský skauting.

Slávnostné verejné zhromaždenie o 16.00 hod za účasti najvyšších ústavných činiteľov s čestnou strážou (nám. Eugena Suchoňa, Bratislava).  

O 17.45 sprievod z Rybného námestia s Korunkou Božieho milosrdenstva, pri pamätníku Večeradlo za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 Okrem týchto hlavných podujatí sa od 23. do 26. marca v meste uskutočnia viaceré menšie podujatia, ako napr. premietanie filmov spojené s diskusiou pre školy ako aj pre verejnosť (23. marca v Pistoriho paláci - pre verejnosť o 17:00), či exteriérová výstava o udalostiach z marca 1988 i podujatia v Štrasburgu a v Bruseli.

 

35. výročie Sviečkovej manifestácie

Organizátor: Fórum kresťanských inštitúcií, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 15.3.2023 08:55

KomentárePracujem ... Pracujem ...