Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

24.10.2013 0:00-23:59 Štvrtok

Miesto konania: Slovensko, celé

Spoločenstvo Modlitby za kňazov
pozýva všetkých,
ktorým záleží na svätosti kňazov
a na nových povolaniach do kňazstva,
zapojiť sa do reťaze pôstu a modlitieb

15.9. - 24.10.2013

všetky info na www.postzaknazov.sk
alebo na facebooku

 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie začne 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz zastrešuje spoločenstvo Modlitby za kňazov.

Úmysly pôstu

Ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a tiež ako prosbu za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie. Budeme prosiť o dar nových povolaní a pre tých, ktorí sa vzdialili od Pána
budeme vyprosovať návrat k Otcovi. Svojimi obetami túžime vyprosiť dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.

Ako sa postiť?

Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu. Veriaci sa môžu v danom čase postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej Omši a obetovať ju za kňazov.

Požehnanie

Akciu podporili obaja metropoliti - o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, aj o. arcibiskup Mons. Bernard Bober a dali jej svoje požehnanie. Rovnako tak aj bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi vladyka Peter Rusnák.

Kontakty a spätná väzba

Kontaktovať nás môžete na adresách: postzaknazov@gmail.com alebo samuel@mzk.sk.
Privítame Vaše svedectvá o pôste – mailom, alebo na adresu: Soňa Vancáková, Helsinská 10, 040 13 Košice.

Veriaci v jednotlivých farnostiach majú možnosť prejaviť vďaku a spolupatričnosť svojím kňazom. Okrem zapojenia sa do pôstu, môžu (po dohode so svojimi kňazmi) zorganizovať vo
farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.

„Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mnohými darmi.“ – hovorí Pán. ( Jer 31,13)

Za spoločenstvo Modlitby za kňazov Samuel Brečka

Za OZ Manželské stretnutia Soňa Vancáková

 

40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

Akciu pridal/a: Kamil Kočan, 24.8.2013 01:20

KomentárePracujem ... Pracujem ...