Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Arcidiecézna púť v Gaboltove

20.07.2013 10:30 - 21.07.2013 11:30

Miesto konania: Gaboltov, Gaboltov

Prvá svätá omša na arcidiecéznej púti v Gaboltove je naplánovaná na 10:30 h, celebrovať ju bude farár v Hažlíne vdp. Pavol Čech. Večer o 18:00 h bude slúžiť svätú omšu košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Spievať na nej bude zbor Egídius z Bardejova. Po obidvoch svätých omšiach je naplánované prijatie do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie. Ďalší program púte prinášame v plnom znení:

Sobota 20. júla 2013:
- 15:00 Hodina Božieho milosrdenstva
- 15:45 Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie
- 16:30 Radostný ruženec (formou večeradla)
- 17:00 Stála adorácia v Kostole Krista Kráľa
- 17:30 Vešpery
- 18:00 Svätá omša - košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, spieva zbor z Polomy
- 19:30 Požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie
- 20:00 “Mária - Najpokornejší prorok” - umelecko-duchovné pásmo. Zuzana Eperješiová a Michal Lörinc
- 21:00 Svätá omša - novokňazi Košickej arcidiecézy, spieva zbor Cantum Cordis z Bardejova
- 22:30 Adorácia

Nedeľa 21. júla 2013:
- 00:00 Svätá omša - vdp. Ján BUC, riaditeľ televízie LUX, spieva kapela Luce di Basilica z Vranova nad Topľou
Požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie
- 02:00 Ruženec svetla
- 02:45 Krížová ceta
- 04:15 Bolestný ruženec
- 05:00 Akadémia „budíček“ – augustiniánska mládež
- 06:00 Svätá omša P. Rastislav Štuller, OSA, spieva augustiniánska mládež
- 07:00 Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a spev pútnických piesní
- 08:00 Svätá omša P. František Boldy, CSsR, administrátor v Gaboltove
- 09:30 Slávnostný ruženec - formou večeradla
- 10:30 Slávnostná svätá omša, Mons. Štefan Sečka, spišský biskup, spieva miešaný mládežnícky zbor, Snina
(priamy prenos RTVS)


Požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie - pri vonkajšom oltári

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v sobotu od 16:00 h a v nedeľu od 6.00 h.

Arcidiecézna púť v Gaboltove

Akciu pridal/a: Henrieta Horváthová, 16.7.2013 10:03

KomentárePracujem ... Pracujem ...