Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Nebo na zemi 2024

Biblické tance - Tancuj pre svojho Boha (opakovanie)

12.12.2023 18:00-20:30 Utorok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Komunita Blahoslavenstiev pozýva na Biblické tance do Domu Quo Vadis.

Dielňa predstavuje biblický tanec ako jednu z foriem modlitby. Približuje tanec Izraela, ktorý má svoje zakorenenie v biblickej tradícii. Sv. Augustín vraví, že spievať znamená dvakrát sa modliť. V tomto duchu môžeme pokračovať ďalej: Ak spievať znamená dvakrát sa modliť, o čo viac je „vytancovať“ svoju modlitbu? V prvej knihe Biblie sa hovorí, že ešte skôr ako Boh povedal prvé stvoriteľské slovo, Duch Boží sa vznášal (v iných prekladoch doslova tancoval) nad vodami (Gn 1,1). Biblický tanec môže byť takouto modlitbou v Duchu.

V Starom zákone nájdeme viac príkladov ľudí, ktorí svoju radosť z Boha vyjadrili spevom spojeným s tancom, teda celí sa zapojili do Božej oslavy. Tak kráľ Dávid tancoval z celej sily pred Pánom, keď Izraeliti prenášali Pánovu archu do Jeruzalema (porov. 2 Sam 6). Kvôli svojmu tancu je Mojžišova sestra Mária považovaná za prorokyňu, lebo v Božom Duchu spoznala, akú obetu chvály má Izrael po prechode cez Červené more priniesť na púšti Pánovi (Ex 15, 20-21). Aj radosť z návratu márnotratného syna je vyjadrená spevom a tancom (Lk 15, 25). Proroci používajú obraz tanca na vyjadrenie radosti z Božej záchrany a vyslobodenia z otroctva. Do tohto tanca sú pozvaní muži, ženy, mladí aj starí, deti, jednoducho všetci.

Biblický tanec má v sebe silno prítomný tento prorocký rozmer. Už tu a teraz zjavuje niečo z krásy a radosti, ktoré budeme naplno prežívať v Božom kráľovstve. Ak do vzťahu s Bohom zapojím aj svoje telo a svoju modlitbu vyjadrím aj gestami a tancom, potom môžem na vlastnom tele prežiť Boží dotyk a zakúsiť pravú slobodu, vnútorné uzdravenie a čistú radosť, ktorá má prameň v Bohu.

Na úvod povieme pár slov k tejto forme modlitby ako vyjadrenia vzťahu s Bohom, a potom bude krátky komentár ku každému tancu, aby jednotlivé gestá dostali obsah. Bude to hlavne praktické, aby sa účastníci mohli aj niečo naučiť a zakúsiť modlitbu gestami.

Je potrebné sa prihlásiť cez formulár , lebo kapacita je obmedzená.
Odporúčané vstupné je 10€, ktoré pokryje náklady.
Treba si priniesť teplé a pohodlné oblečenie, topánky so svetlou podrážkou (inak budete v ponožkách) alebo náhradné ponožky, prípadne cvičky.

Biblické tance - Tancuj pre svojho Boha (opakovanie)

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 3.12.2023 22:18

KomentárePracujem ... Pracujem ...