Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Červené náramky - áno, či nie?

24.09.2019 18:00-20:00 Utorok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Pozývame Vás na prednášku o červených nármakoch, ktorá bola aj na tv lux. Keďže sa ľudia s touto problematikou stále stretávajú, pozvali sme dekana teologickej fakulty Trnavskej univerzity, aby ste sa ho mohli prípadne aj osobne spýtať viac.  Iste ste viacerí videli niekoho nosiť červenú stužku okolo zápästia. Akoby sa ani nedalo bez toho existovať a akoby to patrilo k povinnej výbave v súčasnej dobe.

 

Miloš Lichner sa narodil v roku 1971 v Martine. Po ukončení strednej poľnohospodárskej školy so zameraním na záhradníctvo pracoval na biskupskom úrade v Nitre. V tom čase si spravil katechetické štúdia a vyučoval katechizmus na viacerých základných školách v Nitre. V roku 1992 nastúpil do noviciátu rehole Spoločnosť Ježišova v Trnave. Po dvojročnom noviciáte absolvoval klasickú jezuitskú formáciu. Po štúdiách filozofie pôsobil v rokoch 1996-1998 v rámci „magisterky“ dva roky v Košiciach kde bol zamestnaný ako vychovávateľ na internáte Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a pastoračne pôsobil v tamojšej jezuitskej komunite. Štúdia teológie absolvoval v Bratislave a kňazskú vysviacku prijal 22. 6. 2002 z rúk Mons. Dominika Tótha. Po nej pôsobil pastoračne rok v Trnave kde mal na starosti detské a vysokoškolské sväté omše ako aj stretnutia mládeže a rodín. Následne študoval dva roky vo Paríži patrológiu, na jezuitských fakultách Centre Sèvres a pastoračne bol zodpovedný za českú farnosť v Paríži. Po ukončení kánonického licenciátu sa vrátil na Slovensko. Pôsobil ako sekretár Provinciála jezuitskej provincie, bol prefektom zodpovedným za formáciu rehoľných seminaristov, vyučoval dogmatickú teológiu, patristiku a viedol viaceré odborné semináre z patrológie na TFTU a pôsobil pastoračne. V roku 2008 bol vyslaný znovu do Paríža na Centre Sèvres na doktorandské štúdia so zameraním na dogmatickú patristickú teológiu. Študoval pod vedením prof. Isabelle Bochet. Doktorát s témou „Le role de la tolerantia á l´interieur de l´Église selon Saint Augustine“ obhájil v januári 2012. Habilitačnú prácu s názvom Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína obhájil 21. mája 2015.

Červené náramky - áno, či nie?

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 25.8.2019 11:17

KomentárePracujem ... Pracujem ...