Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

DEŇ OTCOV 2023

18.06.2023 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, všade

„On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom...“ (Mal 3,24)

Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.

Tento sviatok vďačí za svoj zrod s najväčšou pravdepodobnosťou Američanke s menom Sonora Smart Dodd, ktorá cítila potrebu uctiť si všetkých otcov ako bol jej otec, veterán občianskej vojny William Smart. Bol to vskutku aj otec-hrdina, pretože po smrti jeho manželky sám vychovával a staral sa o ich päť detí. Jeho dcéra Sonora Louise vnímala svojho otca naozaj ako hrdinu a chcela, aby tak ako aj matky majú svoj deň, mali takýto sviatok aj všetci otcovia.

Každé dieťa vie ako urobiť radosť svojmu otcovi. Ak hľadáte tip na niečo kreatívne, čo tak potešiť otca pohľadnicou, smskou, alebo záložkou do knihy s vhodným biblickým textom? Našli sme pre vás pár pekných veršov na inšpiráciu:

Jozue 1, 9
Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa! Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

Deutoronómium 1,29-31
Nebojte sa a nestrachujte sa! Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať takisto, ako to pred vašimi očami urobil kvôli vám v Egypte a potom na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán, tvoj Boh, nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna; (niesol ťa) po celej ceste odvtedy, keď ste vyšli, až kým ste nedošli na toto miesto.

Žalm 23
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
 pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Žalm 103, 13
Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

Žalm 112, 1-3
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
 Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky

Žalm 121, 2-4
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici. Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Príslovia 3, 1-4
Nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
2 bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja. Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

Príslovia 3, 13
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!

Príslovia 23,24
Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.

Efezanom 6,4
Otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

DEŇ OTCOV 2023

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 17.6.2023 22:54

KomentárePracujem ... Pracujem ...