Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE PRIATEĽ

28.02.2020 15:30-17:00 Piatok

Miesto konania: Materská škola Priateľ, Košice, Severné nábrežie 20

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Súkromnej materskej školy a jaslí Priateľ.

Základné piliere školy Pokoj (hodnoty a cnosti)

Vytvárame pre deti miesto, kde sa cítia pokojne a bezpečne, kde môžu mať istotu, že sú s láskou prijímané, kde môžu prežívať všetky svoje emócie a sú pochopené a rešpektované. Zároveň podporujeme rozvoj cností a kresťanskej kultúrnej atmosféry.

Radosť (rodina)

Úzkou spoluprácou rodiny a školy vnášame do života detí radosť a pocit domova. Rodičia spolupracujú na rôznych projektoch, aktívne sa zapájajú do života v materskej škole a spoločne organizujeme rozličné rodinné podujatia.

Priateľstvo (inovatívnosť)

Priateľstvo budujeme hravou formou, kde okrem tradičných metód využívame aj inovačné metódy socio-emocionálnej výchovy a metódu Dr. Sindelar, ktorými dokážeme rozvíjať u detí empatiu, súdržnosť, komunikačné zručnosti, či vhodné sociálne správanie, bezproblémový prechod z predškolského zariadenia do školy.

 

ČO PONÚKAME: Formovanie charakteru v duchu kresťanských hodnôt Individuálny prístup Prirodzené domáce prostredie Anglický jazyk ako súčasť edukačného procesu EKO Aktivity Zdravá výživa, zdravý pohyb Dôraz na rozvoj tvorivosti dieťaťa

a mnoho ďalších aktivít, ktoré môžete sledovať na: 

WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

 

 

 

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE PRIATEĽ

Akciu pridal/a: Jan Krstitel, 11.2.2020 09:31

KomentárePracujem ... Pracujem ...