Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Deň úcty k sv.Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

22.03.2023 0:00-23:59 Streda

Miesto konania: ., Slovensko, .

Vždy 22.dňa v mesiaci si môžete uctiť sv.Šarbela účasťou na sv.omši resp.gréckokatolíckej sv.liturgii súženej k úcte sv.Šarbela v jednom z kostolov s jeho relikviou, príadne sa aj nechať pomazať olejom sv.Šarbela. 

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan-katolík žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca. Na jeho príhovor bolo uzdravených už mnoho ľudí po celom svete.


UPOZORNENIE: Informácie o časoch a miestach konania pobožností sú len orientačné a sú bez záruky, nakoľko nie všetky údaje sa podarilo overiť. Odporúčame preveriť si informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúplné a neaktuálne informácie.

Zoznam miest na Slovensku, kde sa môžete 22.3.2023 zúčastniť modlitieb k úcte sv.Charbela s modlitbami za uzdravenie (Aktualizované 22.3.2023 17:37)

Pozn: gréckokatolícke obrady a sviatosti sú vysluhované v plnom súlade s učením Katolíckej Cirkvi, t.j. sú prijateľné pre všetkých katolíkov, vrátane rímskokatolíckych veriacich.

Bratislava - Milosrdni bratia - (Nám.SNP - Kostol navštívenia Panny Márie) - pomazanie olejom sv.Šarbela po sv.príjímaní pri rannej aj večernej sv.omši: 8,00 svätá omša, 17,45 vešpery, 18,00 ruženec, 18,30 svätá omša

Žilina - v gréckokatolíckom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky na Nanterskej 25, ako každého 22.dňa v mesiaci sa budeme od 14.hodiny modliť Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, ruženec, litánie, modlitbu celého deviatnika. Na programe je aj uzdravujuca modlitba a požehnanie olejom sv.Charbela. Sv.liturgia začína tentoraz o 17:15. 

Košice - Katedrála sv.Alžbety - o 18:00 sa bude slúžiť svätá omša ku cti sv. Charbela. Svoje prosby môžete písať do komentárov príslušného príspevku na súkromnej FB skupine https://www.facebook.com/groups/1978013852476332. Aj na Vaše prosby - úmysly bude slúžená táto sv. omša. Na záver bude pomazanie olejom sv. Charbela.

Nitra - Farský kostol sv. Petra a Pavla v Nitre okrem iných vzácnych relikvií uchováva aj relikvie kosti a spovednej štóly sv. Charbela Makhloufa, veľkého libanonského svätca a mnícha. Vždy v 22. deň mesiaca je v kostole modlitba k sv. Charbelovi Makhloufovi, veľkému svätcovi Libanonu, aby nám Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial milosti, ktoré potrebujeme pre svätý život my a naši drahí. Počas pobožnosti sa modlíme aj za konkrétne úmysly, ktoré si veriaci napíšu na pripravené papiere počas mesiaca. Tie sú k dispozícii na stolíku s tlačovinami. Príležitosť uctiť si jeho relikvie je kedykoľvek v bočnej kaplnke. Sv.omša ku cti sv.Charbela bude vo farskom kostole sv. Petra a Pavla o 18:30.

Zvolen - v Kostole sv. Alžbety, sv.omša 18:00, po nej pobožnosť k sv.Charbelovi. Svoje krátke modlitebné úmysly za uzdravenie (na 1 – 2 riadky) môžete priniesť do sakristie kostola najneskôr deň pred pobožnosťou alebo napísať prostredníctvom online formuláru: https://forms.gle/JMYyo27CbQtedEDn9

Bošany (okr.Partizánske) - Všetci veriaci sú pozvaní na pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sa najbližšie uskutočnia v stredu 22. marca 2023 vo farskom kostole Svätého Martina  z Tours. 
17:20 modlitba posvätného ruženca a  litánie k sv. Šarbelovi, 
18:00 slávenie sv. omše, pomazanie olejom sv. Šarbela z Libanonu, uctenie relikvie sv. Šarbela, 
19:15 – 20:00 - Eucharistická adorácia

Sedliská (okres Vranov nad Topľou) - 17:30 gréckokatolícka sv.liturgia 
Majerovce (okres Vranov nad Topľou) - 16:00 gréckokatolícka sv.liturgia

Davidov (v okrese Vranov nad Topľou) - Liturgia vopredposvätených darov o 17.30, Moleben k úcte sv.Charbela

Banská Bystrica - kostol sv.Alžbety Uhorskej, Dolná ul., 22.3.2023 - 14:50 začína Eucharistická poklona so sv. ružencom, potom nasleduje sv. omša ku cti svätca so začiatkom o 15:30, po svätej omši uctenie relikvií a pomazanie olejom sv. Šarbela. Na webstránke kostola je možnosť napísať úmysel sv.omše slúženej k úcte sv.Šarbela
https://alzbetkabb.sk/sv-sarbel/

Medzilaborce, streda 22.3.2023

O 15:00 začínajú modlitby sv. Charbelovi v chráme sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach. Na programe sú modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitby na všetky potreby, korunka a litánie k sv. Charbelovi, nasleduje uctenie si relikvie a pomazanie olejom sv Charbela. Potom nasleduje sv.liturgia (so začiatkom približne o 16:00 v závislosti od priebehu programu), ktorá je vrcholom úcty k svätcovi.
https://www.facebook.com/groups/543527562340974/

HLOHOVEC - v stredu 22.03.2023 o 18:00 hod. bude v kostole Ducha Svätého (v Špitáliku) v Hlohovci pravidelná svätá omša ku cti svätého Šarbela Makhlufa. Po svätej omši nasleduje duchovný program: adorácia, litánie, svätý ruženec ku cti sv. Šarbela a pomazanie olejom sv. Šarbela.
https://www.dropbox.com/s/opl82ibf77qfx78/Farsk%C3%A9%20oznamy%20Hlohovec.pdf?dl=0
http://hlohovec.fara.sk/o-farnosti/novinky-fara/63-sv-omsa-ku-cti-sv-sarbela-makhlufa

PRIAMY PRENOS SV.OMŠE Z HLOHOVCA NA RÁDIU MÁRIA napriek predchádzajúcim nejasným informáciám nakoniec predsalen bude! 
(aj online)
https://www.radiomaria.sk/pocuvat/

vysielacie frekvencie Rádia Mária:

Banská Bystrica 91,3 MHz
Michalovce 104,4 MHz
Spišská Nová Ves 103,9 MHz
Trenčín 91,8 MHz
Prešov 107,5 MHz
Košice 107,7 MHz
Banská Bystrica 91,3 MHz
Považská Bystrica 102,1 MHz

---------------------

Predbežný zoznam miest, kde sa pravdepodobne budú dať navštíviť kostoly s relikviou sv.Šarbela (zatiaľ neoverené):

Zborov pri Čadci
Lúčky pri Ružomberku
Čerín (medzi B.Bystricou a Zvolenom)
Rimavská Sobota
Rožňava

UPOZORNENIE: Informácie sú len orientačné a sú bez záruky, nakoľko nie všetky údaje sa podarilo overiť. Odporúčame preveriť si informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúplné a neaktuálne informácie.

Sv.Charbel, oroduj za nás.
Sv.Rafqa, oroduj za nás.
Všetci libanonskí svätí, orodujte za nás.

Viac o sv.Šarbelovi si môžete prečítať tu: https://saletinirozkvet.webnode.sk/products/zazracny-olej-sv-charbela-z-libanonu/

Deň úcty k sv.Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 21.2.2023 20:01

KomentárePracujem ... Pracujem ...