Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Deň úcty k sv.Šarbelovi

22.01.2023 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: ., Slovensko, .

Vždy 22.dňa v mesiaci si môžete uctiť sv.Šarbela účasťou na sv.omši resp. gréckokatolíckej sv.liturgie k úcte sv.Šarbela v jednom z kostolov s jeho relikviou, príadne sa aj nechať pomazať olejom sv.Šarbela. 

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan-katolík žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

V tomto mesiaci, t.j. 22.1., bude zároveň 30.výročie známeho uzdravenia ženy v Libanone, ktorú údajne operoval sám sv.Šarbel.

Predbežný zoznam miest, kde môžete navštíviť kostoly s relikviou sv.Šarbela:

Zvolen - namiesto nedele bude pobožnosť v sobotu 21.1.večer v Kostole sv. Alžbety  - o 18:00 sv.omša, po nej pobožnosť k sv.Charbelovi. Svoje úmysly (napr.za uzdravenie) môže ktokoľvek napísať na stránke https://farazv.sk/prispevky/poboznost-ku-cti-sv-sarbela

Žilina - v greckokatolickom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, program od 14:00 do 18:00: deviatnik, Korunka Božieho Milosrdenstva, modlitby za uzdravenie, pomazanie olejom sv.Charbela, uctenie relikvie, sv.liturigia o 16:30, po jej skončení požehnanie predmetov, ruženec a litánie.

Košice - Katedrála sv.Alžbety o 18:00 - sv.omša ku cti sv. Charbela. Na záver bude pomazanie olejom sv. Charbela. Svoje prosby môžete písať do komentárov príslušného príspevku (z 19.1.2023 0:36) na súkromnej FB skupine https://www.facebook.com/groups/1978013852476332. Aj na Vaše prosby - úmysly bude slúžená táto sv. omša.

Bošany (okr.Partizánske) - sv.omša v raňajších hodinách 7:00, program od 6:30 

Sedliská (okres Vranov nad Topľou) - gréckokatolícka sv.liturgia 9:00 a 16:00
Majerovce (okres Vranov nad Topľou) - gréckokatolícka sv.liturgia 10:30

Bratislava - Milosrdni bratia - (Nám.SNP - Kostol navštívenia Panny Márie) - pomazanie olejom sv Sabrela bude po rannej omsi, kt. je o 9:30, ako aj po tridentskej omsi, ktora je o 17:00

Banska Bystrica - kostol sv.Alžbety Uhorskej
14:45 - adorácia
15:30 - sv. omša
16:30 - požehnanie relikviou sv. Šarbela + pomazanie olejom sv. Šarbela + osobitná úcta relikvie
Na webstránke kostola je možnosť napísať úmysel sv.omše k úcte sv.Šarbela 
https://alzbetkabb.sk/sv-sarbel/


Pravdepodobne aj na nasledovných miestach (zatiaľ neoverené):
Hlohovec
Zborov pri Čadci
Lúčky pri Ružomberku
Čerín (medzi B.Bystricou a Zvolenom)
Rimavská Sobota
Rožňava

Odporúčame si preveriť informácie vo vlastnom záujme na internetových stránkach jednotlivých farností.

Ospravedlňujeme sa za neúplné a neoverené informácie.

Sv.Charbel, oroduj za nás.
Sv.Rafqa, oroduj za nás.
Všetci libanonskí svätí, orodujte za nás.

Viac o sv.Šarbelovi si môžete preečítať tu: https://saletinirozkvet.webnode.sk/products/zazracny-olej-sv-charbela-z-libanonu/

Deň úcty k sv.Šarbelovi

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 13.1.2023 21:33

KomentárePracujem ... Pracujem ...