Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

07.02.2019 8:30-14:00 Štvrtok

Miesto konania: Bratislava, Kapitulská 26, aula Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe   Moderovaná konferencia   Štvrtok 7. februára 2019  Aula Benedikta XVI., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, Bratislava   Toto sympózium predstavuje tradičné jarné podujatie KBS s medzinárodnou účasťou. Významní odborníci a predstavitelia cirkvi a cirkevných organizácii na ňom diskutujú s hosťami so zahraničia na nejakú aktuálnu tému. KBS konferenciu organizuje v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.    “Téma dôstojnosti ľudskej osoby bude rezonovať v roku 2019 najmä preto, že 22. septembra 2019 sa uskutoční tretí Národný pochod za život v Bratislave. Týka sa všetkých, nenarodených, narodených, starých a chorých. V súčasnej kultúre sa chorí a starí ľudia dostávajú na okraj spoločnosti. Chceli by sme spoločnosti adresovať dve posolstvá - urobme všetko, aby každý človek s obmedzeniami, akými sú choroba alebo vek, bol spoločnosťou prijímaný ako jej plnohodnotný člen. A po druhé - podporme na Slovensku rozvoj hospicovej a paliatívnej starostlivosti," hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.   Prihlasovanie tu.Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 10.1.2019 12:16

KomentárePracujem ... Pracujem ...