Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Drahomíra Lányi: Meditácie o svetle

04.10.2019 17:00-18:30 Piatok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Výstava Drahomíry Lányi vychádza z práce s transparentnými materiálmi a ich vrstvením. Pracuje s tematizovaním svetla v jeho doslovných aj symbolických a metaforických rovinách. Monochromatické a farebné vrstvené reliéfy a objekty vznikli na mieru priestoru Quo Vadis, ktorý je miestom zastavení a  kladenia si otázok o smerovaní života v centre Bratislavy. Autorka v nich voľne využíva podnety z dejín umenia a kresťanskej ikonografie, ale aj z geometrie, viažuce sa k tematizovaniu svetla a uvažovaním nad vrstvami jeho významov – kríž, tau, mandorla, mandala, brána, trojuholník, špirála, alfa a omega... Výstava je pozvaním k hľadaniu vnútorného zmyslu vecí a orientácii v spleti každodenných podnetov. Ak hovorí autorka: „k tomu potrebuje človek akési osvetlenie situácie vlastnej skutočnosti, inšpiráciu, ktorá ho privedie k riešeniu, zmene smeru, k cieľu.“

Výstava potrvá do 3. novembra

Drahomíra Lányi (1971, Šaľa) vstupovala na výtvarnú scénu v druhej polovici 90. rokov. V tvorbe využíva rôzne médiá, od maľby a kresby až po objekt a inštaláciu; využíva jazyk realizmu, ale aj abstraktných symbolov. Impulzom pre jej tvorbu bola účasť na medzinárodnej letnej akadémii v Salzburgu v ateliéri americkej sochárky Kiki Smith v roku 1996. V nasledujúcich rokoch založila
s Monikou Mitašovou a Ľubicou Holíkovou galériu Živa v Bratislave. V rokoch 2001 až 2010 žila v Nemecku. Je matkou piatich detí, žije v Rakúsku.

Drahomíra Lányi: Meditácie o svetle

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 2.10.2019 00:21

KomentárePracujem ... Pracujem ...