Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Duchovná obnova so sv.Šarbelom

18.11.2022 13:00 - 20.11.2022 13:30

Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica č. 501, Drienica, Drienica č. 501

Exercitátor o. Matúš Marcin

Program:

Piatok 18.11.2022

13.00 – 16.30 hod. – registrácia a ubytovanie

17.15 hod. - organizačné pokyny

17.30 - 18.00 hod. – sv. ruženec

18.00 hod. – svätá božská liturgia

19.00 hod. – večera

20.15 hod. – prednáška o. Matúš Marcin

Sobota 19.11.2022

7.00 hod – spoločná ranná modlitba

8.00 hod. – raňajky

9.30 - 12.30 hod. - prednáška o. Matúš Marcin ( beseda, otázky)

13.00 - 14.00 hod. - obed

14.00 - 15.00 hod. - oddych

15.00 - korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – 17:30 hod. - prednáška o. Matúš Marcin

18.15 - 19.15 hod. - večera

20.00 hod. - svätá božská liturgia

21.00 hod. - moderovaná  adorácia

Nedeľa 20.11.2022

7.00 hod. - spoločná ranná modlitba

8.00 hod. - raňajky

9.00 - 11.00 hod. - prednáška a beseda

11.00 hod. -  svätá božská liturgia

12.20 hod. - pomazanie olejom a uctenie si relikvie sv. Šarbela, požehnávanie devocionálií

 a exorcizovanie vody, oleja a soli.

13.00 hod. - obed a odchod domov

 

                                                                                                                                      

Pre registráciu vyplňte registračný formulár:

https://forms.gle/GyZQEujgcpJW5Wbr6


KAŹDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ VYPLNIŤ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, platbu môže zaplatiť aj jeden člen skupiny za ostatných.

 

Cena seminára s ubytovaním je nasledovná :

V apartmánoch /pre rodiny 2-3/ je 90 eur za osobu.

V 1,2,3,4 posteľových izbách /bunkách/ pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu je 80 eur za osobu. 2- izby prednostne pre manželov.

V 5-6 posteľových izbách / začlenenie k cudzím osobám, samostatne ženy a muži/ je po 70 eur za osobu. Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne /ženy k ženám, muži k mužom/

DOLEŽITÉ! Údaje k platbe:

číslo účtu: IBAN SK84 1111 0000 0017 2481 7002

variabilný symbol: vaše telefónne číslo,

poznámka pri platbe -  mená účastníkov za ktorých je platba + duchovná obnova. napr.:   (Peter Novak, Jozef Mrkvicka, duchovna obnova)

V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu ( možnosť pozrieť na internete) a plná penzia. Počet prihlásených je obmedzený kapacitou zariadenia.

Poznámky:

Stravovanie jednotné, akceptujú sa iba zdravotné diéty /laktóza, celiakia/, tiež fyzické      ťažkosti /zdravotné/, pretože horský hotel má tri poschodia bez výťahu. Diabetici a celiatici si prinesú svoje pečivo a chlieb.

 Duchovná obnova začína 18.11.2022 registráciou od 13.00 – 16.30 hod. a končí obedom 20.11.2022 o 13. 00 hod.

 Pri oneskorenom príchode alebo skoršom odchode sa peniaze nevracajú !!! Pri odhlásení zo seminára od 21.10.2022 sa peniaze nevracajú, je potrebné nájsť si náhradu.

Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapacity zariadenia. Ak bude registrácia zablokovaná, znamená to plný stav.

 

Bližšie informácie:

Silvia Bohaničová - 0949 847 256

info@domulavysvcharbela.sk

www.vyveska.sk

Duchovná obnova so sv.Šarbelom

Akciu pridal/a: Paťo Gálik, 23.9.2022 00:00

KomentárePracujem ... Pracujem ...