Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom





Otec James 2024

Pobyt

Kana





DUCHOVNÁ OBNOVA ZA UZDRAVENIE s pátrom Josephom Vadakkelom

18.08.2018 10:00 - 19.08.2018 16:00

Miesto konania: Bratislava - Prievoz, Krásna 22, Bratislava, Krásna 22

+PBJK!

Drahí bratia a sestry,

so súhlasom bratislavského arcibiskupa – metropolitu Vás srdečne pozývame na

DUCHOVNÚ OBNOVU  ZA UZDRAVENIE

Motto:  * Uzdravujúci dotyk Ježiša! *

s pátrom Josephom Vadakkelom

s katolíckym kňazom a misionárom z Kongregácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej  

 do areálu kaštieľa v Prievoze

Krásna 22, 821 05 Bratislava - Prievoz   

v  dňoch  18. – 19.  augusta 2018  

(začiatok v sobotu o  10:00 h. – ukončenie v nedeľu o 16.00 h.)

V programe: Chvály - Adorácia - Slávenie Eucharistie - Modlitby za uzdravenie  –

Eucharistické požehnávanie – Príhovory

„Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“ Jn 14,14

 

Počas obnovy bude možnosť udelenia  individuálneho požehnania i  relikviami (sv. Apoštola Pavla, sv. sr. Faustíny, sv. Jána Pavla II.)


- DO sa bude konať pri kostole v priľahlom parku vonku   (v nepriaznivom počasí v kostole)

- sedenie na lavičkách, nad nimi krycia plachta pred slnkom

- predaj náboženskej literatúry

- obedy a večere potrebné nahlásiť  vopred e-mailom: eucharisticky.plamen@gmail.com;

  (resp. telefonicky: 0911 584 006)

Vopred ďakujeme za Vaše príspevky - na výdavky zahrňujúce administratívne a technické zabezpečenie, hygienické a exteriérové vybavenie.

Mapa miesta DO: http://www.dokostola.sk/kostol/410029-kostol-najsvatejsieho-srdca-jezisovho 

 

Ubytovanie si každý zabezpečuje individuálne - možnosti na ubytovanie:  

-         Študentský domov Jura Hronca, Bernolákova , tel.0918 664 030

Doprava na DO: trolejbus č. 201 (*Račianske mýto* - *Gagarinova*)

 

-       Ubytovňa PLUS, Bulharská 72, 821 04 Bratislava, - Recepcia: +421 2 4823 1921

Hotel  PLUS, Bulharská 72, 821 04 Bratislava, - Recepcia: +421 2 4823 1920

Doprava na DO: bus 96  (*Stará Ivanská* - *Gagarinova*)

http://www.ev-eucharistic.com/

Páter Joseph Vadakkel, M.C.B.S. trávi veľa času  exercíciami  a duchovnými obnovami. Svoje exercície koná v prítomnosti Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Založil a vedie exercičné a adoračné centrá. Jeho hlbokým posolstvom bolo založenie i  modlitbových skupín Eucharistický plameň - modlitbové skupiny sa stretávajú  každý piatok večer o 19:00 v rôznych krajinách sveta. Chodí po svete, aby duchovne povzbudil veriacich prednáškami zameranými na vnútorné uzdravenie a dôverný vzťah s Bohom. Hlása silu Božieho Slova svojou zvláštnou charizmou.

Pozývame každého, kto  túži po hlbšom a bližšom stretnutí s Bohom!

Pred ním svoje slabé a zraniteľné miesta nemusíme  skrývať.

 

*****************************************************************

PARKOVANIE:  ZDARMA  priamo pred bránou kaštieľa

MAPA:   http://mapa.zoznam.sk/?search=48.145494685,%2017.167814812%20

MHD:   bus č. 66 - zastávka *Krásna* N;

trolejbus č. 201, 202 - zastávka *Gagarinova*;  212-zastávka*Mierová * N;               

bus č. 96 – zastávka *Nevädzová-OC Retro* - prejsť na druhú stranu cesty a busom 66 na zastávku *Krásna* N

MHD pre mimobratislavských účastníkov:

z Hlavnej vlakovej stanice

trolejbus 201, vystúpiť na zastávke *Gagarinova*, potom kúsok peši ku Kaštieľu alebo autobusom 66 jednu zastávku - zo zastávky *Mierová* a vystúpiť na zastávke *Krásna*

z Autobusovej stanice Mlynské Nivy 

trolejbus 202  /smer *Čiližská*/, vystúpiť na zastávke *Gagarinova*, potom kúsok peši ku Kaštieľu alebo autobusom 66 jednu zastávku - zo zastávky *Mierová* a vystúpiť na zastávke *Krásna*  

***********

Za vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať. Za dobrodincov slúžime pravidelne sv. omše a pamätáme na nich v našich modlitbách.

***********

DUCHOVNÁ OBNOVA ZA UZDRAVENIE s pátrom Josephom Vadakkelom

Akciu pridal/a: Eucharisticky plamen, 15.7.2018 22:12

Komentáre



Pracujem ... Pracujem ...