Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Ekumenická bohoslužba slova

26.01.2013 18:00-20:00 Sobota

Miesto konania: Košice, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho

Ekumenickú bohoslužbu slova chystajú pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Košiciach. Uskutoční sa 26. januára 2013 o 18:00 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho za účasti zástupcov viacerých cirkví. Hlavným kazateľom na slávnosti, ktorú bude celebrovať biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Slavomír Sabol, bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Aktívne vystúpia predstavitelia ďalších kresťanských cirkví (Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjeliská cirkev a.v., Cirkev československo husitská, Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná cirkev, Pravoslávna cirkev, Rímskokatolícka cirkev).

Pozvanie prijalo vedenie mesta Košice i Košického samosprávneho kraja; predstavitelia kresťanských cirkví a univerzít, ktoré pôsobia na území mesta Košice. Po bohoslužbe chystajú organizátori v Átriu Teologickej fakuty Katolíckej univerzity (Hlavná 89, Košice) prezentáciu novej knihy Ekumena Košice 1994-2011, ktorá mapuje činnosť Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice a jeho spoluprácu s mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Každoročne na tento týždeň pripravujú texty – príručku ako pomoc pre ekumenické liturgické slávenia. Tie tohtoročné je možné nájsť :TU:

Vychádzajú z témy - Čo žiada od nás Boh? (Mich 6, 6 - 8). K príprave materiálov bolo pozvané Študentské kresťanské hnutie Indie, ktoré ich vytvorilo v spolupráci s Indickou federáciou katolíckych univerzít a Národnou radou cirkví Indie.

Ekumenická bohoslužba slova

Akciu pridal/a: Lenka Bujnova, 11.1.2013 21:47

KomentárePracujem ... Pracujem ...