Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Hieronymova noc

30.09.2022 18:00 - 01.10.2022 7:00

Miesto konania: Košice, Košická arcidiecéza, Dóm sv. Alžbety

Z 30.9 na 1.10. sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach uskutoční už tradičná Hieronymova noc. Ak chcete, aby sa aj vďaka Vášmu hlasu šírili slová Sv. písma nielen katedrálou ale aj za jej múry, prosíme, aby ste sa zaregistrovali na jednotlivé časy čítania Svätého písma prostredníctvom odkazu na našej stránke www.domsvalzbety.sk.

Už tretí rok sa uprostred noci ponoríme do počúvania Božieho slova. Koniec septembra je v liturgickom kalendári neodmysliteľne spojený so sv. Hieronymom, ktorý sa ako prvý podujal pretlmočiť Sväté písmo do latinčiny, ktorá v jeho časoch bola univerzálnym jazykom rímskej civilizácie. Týmto počinom Hieronym otvoril Písmo pre širokú masu, ktorá zrazu mohla porozumieť Biblii. Rok Božieho slova, ktorý bol do istej miery zastretý pandémiou Covidu-19 sa aj nám snažil priblížiť poklad Sv. písma, a preto aj v našej farnosti na záver tohto roku vznikla iniciatíva celonočného čítania biblických častí. Tento rok budeme čítať Skutky apoštolov a Listy apoštola Pavla, spisy opisujúce život prvotnej Cirkvi. Tieto listy sú pre nás obohatením, povzbudením, ale aj usmernením v každodennom prežívaní našej viery. Cieľom Hieronymovej noci je vytvoriť priestor meditácie a načúvania Božiemu slovu, ktoré má moc meniť životy ľudí. Vo víre množstva správ, ktoré denne zahlcujú naše vnútro, je potrebné vytvoriť si priestor, v ktorom zaznie pozitívna správa o Božej láske ku každému jednému z nás. Tak ako aj v predchádzajúce roky, aj tohtoročnú Hieronymovu noc bude sprevádzať sprievodný program, ktorý má umocniť atmosféru nočného bdenia nad Božím slovom. Tohtoročnú Hieronymovu noc začneme večernou sv. omšou v piatok 30. septembra na sviatok sv. Hieronyma, ktorú bude celebrovať Dp. Michal Pavlík, farský vikár v Prešove-Sekčove. Uprostred noci ju prerušíme eucharistickou adoráciou a zakončíme ju rannými chválami v sobotu ráno o 5:30 hod. a následnou mládežníckou sv. omšou o 6:00 hod. Hovorí sa, že Pán Boh ukryl vo Sv. písme jednu vetu adresovanú každému jednému z nás. Kiež aj počas tejto noci nájdeme túto vetu a vezmeme si ju k srdcu.

Hieronymova noc

Príloha: hieronymova-noc.pdf (560,04 kB)

Akciu pridal/a: Veronika Kaduková, 22.9.2022 20:33

KomentárePracujem ... Pracujem ...