Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Nebo na zemi 2024

Je možné žiť biblické princípy vo financiách?

26.03.2024 18:00-19:30 Utorok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Veríme, že kresťan môže nájsť v Biblii múdrosť a Božie vedenie pri hospodárení s majetkom a peniazmi. Toto učenie, obohatené o konkrétne praktické návody, chceme šíriť do akýchkoľvek kresťanských cirkví. Cez kresťanské spoločenstvo môže človek zažiť zmenu života, životných postojov a viac si otvoriť srdce pre Pána. Problémy plynúce z nesprávneho hospodárenia s peniazmi sú jedným z dôvodov vážnych sporov v rodinách ale i príčina potenciálnej straty všetkého čo človek má, dokonca aj života. Príčinou problémov v manželstve je nedostatočná komunikácia, a vo veľkej miere komunikácia o peniazoch. Učenie prináša riešenie, ako komunikovať s partnerom v tejto oblasti.
Preberieme aj tému dávania, dobročinnosti a napĺňania potrieb iných ľudí. Takéto činnosti nakoniec obohacujú dávajúceho viac ako prijímajúceho a hlavne ich Boh od nás očakáva. Mamona je nepriateľom vzťahu s Kristom. Ako sa píše, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Našou snahou je aby sme boli schopní identifikovať, čo už nemá s láskou a vierou v Krista nič spoločné a tak pomôcť kresťanom udržať úprimný a hlboký vzťah s Pánom Bohom. 

Viktor Pecer pochádza z dynamického prostredia východoslovenskej metropoly, Košíc, kde vyrastal v tradičnej kresťanskej rodine ako jedináčik. Jeho rodičia, obaja učitelia na základnej škole, ho formovali k vzdelaniu a hodnotám. Pri výbere strednej školy ho viedol Duch Svätý svojou prozreteľnosťou, a preto sa rozhodol pre cirkevné gymnázium v Košiciach.

Studovať na tejto škole mu otvorilo oči na skutočného Boha, mimo tradičného, nedeľného či kostolného chápania.Po skončení gymnázia sa svoje  vzdelanie rozhodol rozšíril na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde úspešne dokončil štúdium v roku 2019. Už počas vysokej školy vstúpil do oblasti financií, najprv v MLM sieti a neskôr vo vlastnej poradenskej firme, zároveň je aktívny v práci s mládežou v Arcidiecéznom centre pre mládež Košickej arcidiecézy, Fóra kresťanských inštitúcií, či misii Biblia a financie. . Vo voľnom čase sa venuje turistike a amatérskemu futsalovému klubu v Košiciach, odhaľujúc svoju vášeň pre pohyb a kolektívny šport. Okrem toho, rád trávi čas s kamarátmi, prechádza sa a hlboko sa venuje modlitbe a čítaniu Božieho slova, ktoré ho inšpiruje a posúva vpred. V rámci misie Biblia a financie má na starosti komunitu absolventov kurzu Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom. Verí, že jeho skúsenosť z oblastí biblického správcovstva financií môže priniesť zmenu v spoločnosti. 

Je možné žiť biblické princípy vo financiách?

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 29.2.2024 22:15

KomentárePracujem ... Pracujem ...