Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

KÁNA PRE MANŽELOV 2024

14.07.2024 17:00 - 20.07.2024 13:00

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Nitra, Samova 14

Pozývame manželské páry na Týždeň Kána pre manželov organizovaný Komunitou Chemin Neuf. Kána poskytuje príležitosť manželom oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny".

Stretnutie Kána je tiež určené pre manželov, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a  porozumenie, i pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v manželstve stretávajú s ťažkosťami.

Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o ich deti. Pre deti je pripravený špeciálny program; budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách, aktivitách i odpočinku, ktoré sú primerané ich veku a individuálnym potrebám pod dohľadom animátorov a slúžiacich manželských párov. Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov a deti sú rozdelené podľa veku do troch základných skupín:

  • do 3 rokov (je potrebné zabezpečiť vlastnú opatrovateľku), 

  • od 3 do 6, prípadne 7 rokov (v objekte seminára je pripravená škôlka s dospelými animátormi)

  • deti od 7 do 14 rokov (pre nich pripravujeme samostatný pobytový tábor)

Stretnutie umožňuje účastníkom:

  • Znovuobjaviť zmysel manželského života a dnešnej rodiny, otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita či vernosť

  • Zdieľať sa vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici

  • Otvoriť sa Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu

  • Oslavovať a pripomínať si radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine

Bližšie informácie o Stretnutí Kána vám radi poskytnú:

Roman a Majka Pacalajovci - sekretariát

tel.: 0911522589, 0904613247

Predbežnú prihlášku nájdete na linke:

https://www.kanapremanzelov.sk/prihlaska/

e-mail: slovensko@kanapremanzelov.sk 

www.kanapremanzelov.sk 

 

KÁNA PRE MANŽELOV 2024

Príloha: kana-pre-manzelov-2024.pdf (268,54 kB)

Akciu pridal/a: Sekretariát Kána SK, 26.3.2024 21:15

KomentárePracujem ... Pracujem ...