Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

„Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“.

10.06.2022 16:00-16:30 Piatok

Miesto konania: Košice, Veritas, Dominikánske námestie

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Organizujú ju dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentovanie aktuálnych tém v oblasti pastorácie mládeže. Konkrétne ide o tému priblíženia sa mladým vo svetle „Christus vivit“ a spolukráčania – synodality s mladými. V programe je ponúknutá aj možnosť zdieľať rôzne skúsenosti z dobrej praxe komunikácie viery mladým. Hosťom večera bude Mons. Mykola Lúčok, ktorý ako dominikán mal v nedávnej minulosti zverenú pastoráciu mládeže v diecéze a v čase vojny ako mukačevský biskup posilňuje ťažko skúšanú vieru ľudí na Ukrajine. Konferencia tak ústi do synodality, ktorá prekračuje hranice dvoch susedných národov. Tieto národy zdieľaju tú istú nádej pre mladých, založenú na viere vo víťazného Krista.

„Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“.

Príloha: komunikacia-viery-mladym-od-christus-vivit-k-synodalite-s-mladymi.pdf (546,89 kB)

Akciu pridal/a: Dominikánky, 22.5.2022 21:11

KomentárePracujem ... Pracujem ...