Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

DUCHOVNÁ OBNOVA EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ ZA UZDRAVENIE s pátrom Josephom Vadakkelom 17. – 18. august 2019

17.08.2019 9:00 - 18.08.2019 16:30

Miesto konania: Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Bratislava, Krásna 22

 +PBJK!

Drahí bratia a sestry,

so súhlasom bratislavského arcibiskupa – metropolitu Vás srdečne pozývame na

DUCHOVNÚ OBNOVU EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ za uzdravenie

motto:  * SILA BOŽIEHO SLOVA *

s pátrom Josephom Vadakkelom

s katolíckym kňazom a misionárom z Kongregácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej  

 do areálu kaštieľa v Prievoze

Krásna 22, 821 05 Bratislava - Prievoz   

v  dňoch  17. - 18. augusta 2019

(začiatok v sobotu o  09:00 h. – ukončenie v nedeľu o 16.30 h.)

V programe:

Chvály - Adorácia - Slávenie Eucharistie - Modlitby za uzdravenie  –

Eucharistické požehnávanie – Príhovory

„Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy“ 2Kor 4, 17

 Počas obnovy bude možnosť udelenia  individuálneho požehnania i  relikviami (sv. Apoštola Pavla, sv. sr. Faustíny, sv. Jána Pavla II.)

- DO sa bude konať pri kostole v priľahlom parku vonku   (v nepriaznivom počasí v kostole)

- sedenie na lavičkách, nad nimi krycia plachta pred slnkom

- predaj náboženskej literatúry

- obedy a večere prosíme nahlásiť  vopred e-mailom:  eucharisticky.plamen@gmail.com; (resp. telefonicky: 0911 584 006)

Za vaše modlitby a milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať (aj príspevky za vstupné - výdavky zahrňujúce administratívne a technické zabezpečenie, hygienické a exteriérové vybavenie).

Za všetkých dobrodincov slúžime pravidelne sv. omše a pamätáme na nich v modlitbách.

Pozývame každého, kto  túži po hlbšom a bližšom stretnutí s Bohom!

Pred ním svoje slabé a zraniteľné miesta nemusíme  skrývať.Ak ste na modlitbách, alebo po nich zakúsili Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, pozývame vás k zdieľaniu počas bloku svedectiev.

Program:

                  Sobota:  09:00 Chvály, Ruženec, prednášky

                                13:00 Obed

                                15:00 Korunka Božieho milosrdenstva, Chvály, prednášky

                                19:00 Sv. omša 

                                21:00 Adorácia s modlitbami za uzdravenie

                 Nedeľa:    09:00 Chvály, Ruženec, prednášky

                                13:00 Obed

                                14:30 Sv. omša

        

Mapa miesta DO: http://www.dokostola.sk/kostol/410029-kostol-najsvatejsieho-srdca-jezisovho 

Ubytovanie si každý zabezpečuje individuálne.

Navrhujeme iba možnosti na ubytovanie:  

- Študentský domov Jura Hronca, Bernolákova , tel.0918 664 030

- Ubytovňa PLUS, Bulharská 72, Bratislava, - Recepcia: +421 2 4823 1921, Hotel  PLUS, Bulharská 72, Bratislava, - Recepcia: +421 2 4823 1920 

http://www.ev-eucharistic.com/

Páter Joseph Vadakkel, M.C.B.S. trávi veľa času  exercíciami  a duchovnými obnovami. Svoje exercície koná v prítomnosti Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Založil a vedie exercičné a adoračné centrá. Jeho hlbokým posolstvom bolo založenie i  modlitbových skupín Eucharistický plameň - modlitbové skupiny sa stretávajú  každý piatok večer o 19:00 v rôznych krajinách sveta. Chodí po svete, aby duchovne povzbudil veriacich prednáškami zameranými na vnútorné uzdravenie a dôverný vzťah s Bohom. Hlása silu Božieho Slova svojou zvláštnou charizmou.

DUCHOVNÁ OBNOVA EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ ZA UZDRAVENIE  s pátrom Josephom Vadakkelom  17. – 18. august 2019

Akciu pridal/a: Eucharisticky plamen, 17.7.2019 17:04

KomentárePracujem ... Pracujem ...