Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Kurz katechéz Dobrého pastiera pre vek 6-9 rokov

29.09.2018 9:00 - 28.10.2018 16:30

Miesto konania: Kapucínsky kláštor, Žilina, Jezuitská 6

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Odvtedy sa na Slovensku otvorilo viacero átrií a záujem o KDP stále rastie.

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné. Dôležitou súčasťou átria je posvätné ticho. Práve cez sústredenú prácu rúk v tichu deti meditujú tajomstvá viery a budujú si vzťah s Bohom.

Viac o katechézach Dobrého pastiera a o našom átriu si môžete prečítať na stránke www.atriumovecka.sk, fotky z nášho átria si môžete pozrieť na facebooku: https://www.facebook.com/pg/%C3%81trium-Ove%C4%8Dka-1084496624937923/photos/?ref=page_internal

Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, cvičenia praktického života, dielnička, kresba dieťaťa, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti.

Kurz má dve časti: 29. - 30.9. 2018 a 27. - 28.10. 2018

Kurz katechéz Dobrého pastiera pre vek 6-9 rokov

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 7.8.2018 21:42

KomentárePracujem ... Pracujem ...