Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom





Pobyt

Aletea Vianoce 2020

TV Lux Kniha

Svata ikona





Migrácia a Islam, áno, či nie? Diskusia

13.12.2019 18:00-21:00 Piatok

Miesto konania: kaplnka Milosrdných sestier sv.Kríža, Bratislava, Nám.Slobody 3

V piatok 13.12.2019 o 18:00

V kaplnke na Námestí slobody č. 3, v priestoroch Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža.

Otázkou na Prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. a DOC. RNDR. Vladimíra Palka, CSC. bude, či my ľudia vo Východnej Európe nemáme s ohľadom na utečencov srdce, alebo naopak, máme zdravý rozum a lásku k svojim blížnym, ktorých chránime?

Aký by mal byť náš správny postoj k ekonomickým a klimatickým migrantom?

Sú obavy ľudí z Východnej Európy z prijatia moslimských utečencov oprávnené, alebo sú len nesprávnymi predsudkami voči politicko-progresívnej vízii multikultúrnej spoločnosti, ktorá nás v skutočnosti obohacuje?

Aký je podľa Vás rozdiel medzi učením Ježiša Krista a Mohameda z pohľadu vplyvu na život v demokratickej spoločnosti?

Je podľa Vás Islam ako nábožensko-politický systém kompatibilný s demokraciou ako ju vnímame napr. my v Európe?

Indonézia, Malajzia, Singapur sú Islamské štáty, ktoré sa usilujú o demokraciu, sú to však naozaj demokratické a slobodné krajiny?

V Islame je všeobecný konsenzus na tom, že za odpadlíctvo z moslimskej viery je trest smrti. Vo fundamentálne Islamských krajinách by navyše trest smrti mali vykonať najbližší príbuzní odpadlíkov. Má podľa Vás tento spôsob nazerania na konverzie z Islamu miesto v občianskej a pluralitnej demokracii, kde vyznávame náboženskú slobodu, slobodu prejavu a občiansku spoločnosť?

Slovensku chýba už dnes v zdravotníctve (napr. pediatri a všeobecní lekári) niekoľko tisíc lekárov, čo je alarmujúci stav. Prečo na politickej a odbornej úrovni nepodporujeme už dnes legálnu migráciu lekárov napríklad z Ukrajiny?

Kde je podľa Vás miera (koľko tisíc, miliónov) v prijatí „cudzincov“ migrantov a utečencov, tak aby to neohrozilo duchovné dedičstvo krajiny, napríklad Slovenska?

Ak sa rozhodneme prijímať migrantov a utečencov, aké kľúčové požiadavky z našej strany by mali byť kladené na migrantov a utečencov?

Nie je pre Slovensko výhodnejšie radšej výrazne finančne podporovať mladé rodiny s deťmi, ktoré sa vzdelávajú a ich rodičia pracujú (ak sú zdraví), ako investovať obrovské prostriedky na inkulturalizáciu nám cudzích ľudí?

Kontakt na nás:

info@dobrypastier.sk www.dobrypastier.sk

Registrácia tu.

Migrácia a Islam, áno, či nie? Diskusia

Organizátor: Spoločenstvo Dobrého pastiera, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 3.11.2019 17:07

Komentáre



Pracujem ... Pracujem ...