Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Noe

Migrácia a Islam v Európe, áno, či nie? Diskusia osobností

13.12.2019 17:30-21:00 Piatok

Miesto konania: Bratislava, aula Teologickej fakulty TU, Kostolná 1

Migrácia je súčasný fenomén, ktorý významným spôsobom zasahuje Európu a tým aj našu spoločnosť. Migrácia úzko súvisí so širším spoločenským, ekonomickým, politickým a klimatickým dianím vo svete. Žijeme v dobe, kedy viaceré európske krajiny zažili veľký nárast migrantov z krajín Blízkeho Východu a z Afriky.

Z mocenských, geopolitických a náboženských (ISIS ich zámer vytvorenia kalifátu) dôvodov sme svedkami rozsiahlych vojnových konfliktov na Blízkom Východe a v Afrike. Tieto geopolitické ťahy na šachovnici sveta spôsobili humanitárnu a utečeneckú krízu, ktorá zasiahla aj nás v Európe.

Do pohybu sa dali milióny utečencov unikajúcich pred hrôzami vojny, smrti, hladu a prenasledovania. V Európe vznikol veľký názorový konflikt s otázkou, či a akým spôsobom má Európska únia a jej členské krajiny pomôcť, či prevziať zodpovednosť za týchto utečencov. Otvorená otázka pretrváva, či má byť pomoc uskutočňovaná v krajinách konfliktu, alebo v našich krajinách EU.

Názory na prijímanie a pomoc utečencom sa v krajinách Európskej únie diametrálne líšia. Krajiny Západnej Európy ako Nemecko, Švédsko a donedávna ešte aj Taliansko, boli otvorené prijatiu utečencov a krajiny najmä Východnej Európy Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a iné boli a sú k prijímaniu utečencov rezervované. Podľa krajín V4 mala skôr EU napomáhať zastaveniu príčin migrácie, prípadne pomáhať v krajinách im kultúrne a nábožensky blízkych.

Pozývame Vás na diskusiu, kde sa stretne Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. a DOC. RNDR. Vladimír Palko, CSC. a predstavia svoj rozmanitý pohľad na riešenie fenoménu migrácie, inkulturácie, Islamu a jeho kompatibility s demokratickými hodnotami v Európe.

Diskusia sa uskutoční v piatok 13. decembra 2019 o 17:30 v aule Teologickej fakulty Aloisianum na Kostolnej ulici č. 1 v Bratislave.

Podmienkou účasti na podujatí je platná registrácia.

Registračný príspevok na diskusiu je 5 € na osobu. Príspevok slúži na pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním podujatia.

Registrovať svoju účasť môžete do 06.12.2019 prostredníctvom prihlasovacieho formulára tu.

Kapacita priestorov je limitovaná, odporúčame preto registráciu čím skôr. Po naplnení kapacitných možností registráciu uzavrieme.

Plánovaný program:
Registrácia účastníkov od 17:30
Začiatok diskusie o 18:00
Koniec diskusie hostí
Po diskusii prerozpráva svoje svedectvo Lukáš Lhoťan (nar. 1980) – český vydavateľ, publicista, bloger, zakladateľ Česko-moslimského inštitútu a ex-moslim a konvertita ku kresťanstvu, keď začiatkom roku 2012 verejne oznámil opustenie Islamu a prihlásil sa ku Katolíckej cirkvi.
Otázky na hostí z publika (registrovaní účastníci môžu aj vopred posielať svoje otázky (na info@dobrypastier.sk), najčastejšie otázky položíme hosťom)
Plánovaný koniec podujatia o 21:00

http://dobrypastier.sk/event-items/migracia-a-islam-ano-ci-nie/

Migrácia a Islam v Európe, áno, či nie? Diskusia osobností

Organizátor: Spoločenstvo Dobrého pastiera, www

Akciu pridal/a: Marek Nikolov, 20.11.2019 11:32

KomentárePracujem ... Pracujem ...